City- en gebiedsmarketing

‘City- en gebiedsmarketing’ is de opvolger van het boek Gebiedsmarketing van Michel Buhrs uit 2008. Precies acht jaar na het uitbreken van de crisis speelt deze vernieuwde uitgave in op de actuele behoefte om woon- en werkgebieden en stadscentra succesvol te maken.

Concurrentiekracht

Marketeers bemoeien zich al ruim 10 jaar met de concurrentiekracht van steden, wijken, nieuwbouwprojecten en kantoorlocaties. Begrippen als ‘positioneren’, ‘branden’, ‘merkbeleving’ en ‘promotie’ kom je als vanzelfsprekend tegen bij de ontwikkeling van een gebied. Gebiedsmarketing is een vast onderdeel voor het welslagen van een project. Michel Buhrs is één van de experts in dit vakgebied. De publicatie Gebiedscommunicatie (2008) is inmiddels een standaardwerk voor professionals en studenten. Hoog tijd dus voor een vernieuwde uitgave.

Methodiek

Gebiedscommunicatie is de verzamelnaam van uiteenlopende berippen als city-, gebieds-, locatie-, wijk- en regiomarketing. Het gaat daarbij niet alleen om het vermarkten en het verkopen. In een succesvolle gebiedsontwikkeling betrek je altijd de wens van de klant. Michel Buhrs is er goed in geslaagd de marketingbegrippen op een gestructureerde wijze te vertalen naar het terrein van gebiedsontwikkeling. Hij ontwikkelde een methodiek voor gebiedsontwikkeling: de Brandstation-methodiek, een inmiddels in de praktijk beproefde aanpak die hij in vijf stappen uiteenzet. Buhrs geeft de nodige verdieping op zaken als marktonderzoek, doelgroepen en leefstijlen, het betrekken van de burgers, campagneconcepten, merknamen, communicatiemiddelen en ‘storytelling’.

Wensen van de klant

Naast de theorie komt de praktijk van gebiedsmarketing aan bod in talrijke cases van steden, regio’s, nieuwe locaties, wijken, winkelstraten en gebouwen. Buhrs put daarbij uit de ervaring die zijn bureau op heeft gedaan in uiteenlopende projecten en waar hij voor korte of lange duur bij was betrokken. In de vernieuwde uitgave is de methodiek aangescherpt vanuit de wensen van de klant. Ook beschrijft Buhr de nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van de participatiemaatschappij en de nieuwe dynamiek op de woningmarkt nu Nederland weer opkrabbelt uit de crisisjaren.

Bestel

Michel Buhrs, City- en gebiedsmarketing, Scriptum, 2016.