Blind Spot

Metropolitan landscape in the global battle for talent

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft vandaag nog laten weten in het rapport ‘Natuurlijk Kapitaal: naar waarde geschat’ dat de natuur allerlei goederen en diensten levert die economische kansen bieden, zoals water, voedsel, bouwmaterialen en recreatiegebieden. Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat dit ‘natuurlijk kapitaal’ echter onder druk. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden zoeken daarom naar wegen om ook in de toekomst te kunnen blijven profiteren van het natuurlijk kapitaal. Dit brengt innovaties op gang, maar veel mogelijkheden blijven nog onbenut, zo concluderen de onderzoekers van PBL.

Blinde vlek

Ook de kwaliteit van landschap en leefomgeving is een blinde vlek in veel strategieën, in dit geval voor het vestigingsklimaat. Deze publicatie bekijkt de relatie tussen kwaliteit van landschap en leefomgeving en het vestigingsklimaat in 10 metropolitane regio’s wereldwijd. Het is een eerste fase van een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd door Vereniging Deltametropool, West8 en Wageningen UR, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van EZ en Staatsbosbeheer.

De auteurs bekijken drie soorten bewijslast en tonen hiervan (internationale) voorbeelden, dit zijn

  1. Politieke beslissingen en visie,
  2. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek, en
  3. Voorbeelden van instrumenten, initiatieven en projecten uit 10 regio’s van 10 miljoen inwoners.

Voor Nederland zijn er drie aandachtspunten: schaal- en samenwerkingsvormen, instrumenten, en netwerken.

10 regio’s van 10 miljoen inwoners vergleken

De Engelstalige publicatie, met een samenvatting in het Nederlands, bestaat uit twee delen. Het eerste deel leest als een magazine, met onder meer inspirerende keuzes van burgemeesters wereldwijd, en onderbouwt de relatie tussen landschap en kenniseconomie, vanuit bestaand onderzoek.
In het tweede deel van de publicatie vergelijken de auteurs 10 regio’s van 10 miljoen inwoners, die op verschillende manieren het landschap inzetten voor hun ‘knowledge habitat’. Met interviews, historisch materiaal en kaarten brengen zij de volgende metropoolregio’s onder de loep: Rhein-Ruhr, Londen, Toronto, Rio de Janeiro, San Francisco, Parijs, Johannesburg, Milaan, Taipei en de Deltametropool.