Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw

Inspiratieboek

Samen met drie corporaties – Area, Openbaar Belang en Woonstede – en met ondersteuning vanuit de regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie heeft TNO het Inspiratieboek ‘Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw’ samengesteld, op basis van interviews met bewoners en een reeks werksessies met medewerkers van de corporaties. Het boek biedt houvast in de communicatie met bewoners, bevat een stappenplan, voorbeelden, praktische tips, tools en verwijzingen.

Voor het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving, of liever nog, gebouwen en woningen die meer energie produceren dan gebruiken, is de rol van bewoners cruciaal. Of het nu gaat om huurders in een appartementencomplex van een woningcorporatie of een vereniging van eigenaren in flatgebouwen: verduurzaming is niet van bovenaf op te leggen maar begint bij de bewoners.

Uit de interviews die gedragswetenschappers van TNO met bewoners hebben gehouden, blijkt dat als je bewoners wel betrekt in het proces op een open manier, dat vaak positieve gevolgen heeft. Bijvoorbeeld door bewoners tijdens een voorlichtingsavond foto’s, een maquette te laten zien en ze mee laten tekenen op een plattegrond van de wijk. Dit spreekt bewoners tot de verbeelding en geeft vertrouwen.

Download

Nicole de Koning e.a., Inspiratieboek Bewonerscommunicatie
bij vervangende nieuwbouw
(pdf), TNO, 2019.

cover-bewonerscommunicatie-bij-vervangende-nieuwbouw
download de publicatie