Are you working on your fringe?

Het Europese netwerk sub>urban. Reinventing the fringe van URBACT heeft de afgelopen tweeënhalve jaar onder leiding van de stad Antwerpen gewerkt aan een uitwisselingsprogramma over de kansen van stedelijke vernieuwing in de stadsranden. Het netwerk bestaat verder uit Barcelona Metropolitan Area, Casoria (Italië), Düsseldorf (Duitsland), Solin (Kroatië), Brno (Tjechië), Oslo (Noorwegen), Baia Mare (Roemenië) en Wenen (Oostenrijk). Op de slotconferentie, 26 en 27 april in Barcelona, werd de publicatie Are you working on the fringe gepresenteerd.

Het inleidende essay ‘The city of the future is already there’ beschrijft de uitdagingen die liggen in de stadsranden van deze qua grootte uiteenlopende steden. Het gaat dan over hoe je in deze complexe stedelijke gebieden – met gefragmenteerd eigendom, stedelijke barrières (zoals snelwegen) en segregatie – compact en gemixt kan bouwen waardoor je ‘sprawl’ kan tegengaan. Om de stedelijke vernieuwing in deze gebieden op gang te krijgen, ontwikkelden de steden strategieën, nieuwe planningsinstrumenten, methoden om stakeholders te betrekken en nieuwe governance-structuren voor de lokale autoriteiten. Iedere deelnemende stad presenteert zijn project waardoor een mooi overzicht ontstaat van uiteenlopende aanpakken waar wij in Nederland van kunnen leren.

Download