A journey through temporary use

In het Europese programma REFILL, onderdeel van Urbact, experimenteerden tien steden (Gent, Riga, Bremen, Helsinki, Athene, Poznan, Cluj, Nantes, Ostrava en Amersfoort) enkele jaren met tijdelijk gebruik van stedelijke ruimten en gebouwen. De steden ontwikkelden en deelden lokale instrumenten, verzekerden zich van langdurige effecten van tijdelijkheid en bouwden aan een flexibele, op samenwerking gerichte gemeentelijke overheid die ruimte geeft aan pioniers, entrepreneurs en bottum-up initiatieven. Zo werd tijdelijk gebruik een krachtig instrument om steden ‘future fit’ te maken. Bovendien schept het mogelijkheden voor sociale innovatie in steden.

De opbrengst van het programma is nu samengevat in de publicatie ‘A Journey Through Temporary Use’. De publicatie en de roadmap nodigen de lezer uit om zelf aan de slag te gaan met tijdelijk gebruik. De roadmap is ontworpen als een stadsplattegrond en leidt je langs de verschillende te nemen stappen (o.a. bestuurlijk, financieel, juridisch, politiek) om te komen tot tijdelijk gebruik van openbare ruimten en gebouwen. Iedere plek op de kaart wijst je op verschillende mogelijkheden die open staan voor bottum-up initiatieven om zo te komen tot een plan dat past binnen de lokale context. De voorbeelden variĆ«ren van broedplaatsen tot stadslandbouw en buurtcentra. De kracht van de publicatie is praktische bruikbaarheid. Dertien factsheets geven kort de geleerde lessen weer. En vijf casussen geven verdieping in projecten in Nantes, Riga, Athene, Gent en Cluj.

Meer informatie

  • Op woensdag 25 april (17.30 – 20.00 uur ) vindt de bijeenkomst ‘Raad met Refill’ plaats in Amersfoort. Centraal staan de vragen: wat is de betekenis van tijdelijk ruimtegebruik voor de ontwikkeling van onze stad, en welke spelregels zijn nodig om van tijdelijk gebruik een succes te maken. Meer informatie

REFILL Temporary Use for Dummies

roadmap-refill
download de roadmap