Cover housing estates in europe cover 1539260413

Housing Estates in Europe

De wetenschappelijke uitgave ‘Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic segregation and Policy Challenges’ handelt over de positie van grote woonwijken in stedelijk Europa, en de ontwikkelingen hierin door de economische en de immigratiecrisis. Wat betekent dit voor de fysieke en de sociale situatie? Hoe hangen die twee samen? Lees meer

Cover tweebenig samen werken cover 1538035889

Tweebenig samen werken

Wie in deze tijd tweebenig is, heeft een groot voordeel, betogen de auteurs van Tweebenig samen werken (Twynstra Gudde i.s.m. Vakmedianet). De vergelijking met voetbal is snel gelegd: tweebenigheid maakt, creatiever, sneller en verruimt het speelveld. Precies die vaardigheden zijn onmisbaar voor professionals en organisaties die zich bezighouden met de complexe maatschappelijke opgaven van nu, waarvoor publieke, maatschappelijke en private partijen de handen ineen moeten slaan. Lees meer

Cover energietransitie omarm de complexiteit cover 1536667310

Energietransitie: omarm de complexiteit

Dit promotieonderzoek presenteert de resultaten van het onderzoek naar de condities voor ontwikkeling en grootschalige toepassing van energieneutrale renovatieconcepten, waarmee bijgedragen kan worden aan de transitie naar een energieneutrale naoorlogse sociale woningvoorraad. Lees meer

Cover stedelijke businessmodellen cover 1530191599

Stedelijke Businessmodellen

Een verkenning van collectieve waardecreatie met oog op duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit

Dit 'white paper' richt zich op de vraag hoe burgers samen met de (locale) overheid en bedrijven kunnen komen tot meervoudige waardecreatie in een stedelijke omgeving. Lees meer

Cover laat niemand in eenzaamheid leven cover 1530103685

Laat niemand in eenzaamheid leven

Handleiding voor het opzetten van een Thuishuisproject: van idee tot realisatie

Het concept Thuishuis speelt slim in op de veranderingen in de samenleving (vergrijzing, meer alleenstaanden, vereenzaming) en beleid (ouderen langer thuis, Wmo). Het aantal 80-plussers verdubbelt de komende 10 jaar van 700.000 naar 1,4 miljoen in 2017. Jan Ruyten beschrijft het idee van het Thuishuisproject en gaat uitvoerig in op hoe je zo’n project realiseert. Lees meer

Cover are you working on your fringe cover 1526562664

Are you working on your fringe?

Het Europese netwerk sub>urban. Reinventing the fringe van URBACT presenteerde tijdens de slotconferentie in Barcelona deze publicatie over stedelijke vernieuwing in stadsranden. De 9 deelnemende steden presenteren hun projecten waardoor een mooi overzicht ontstaat van uiteenlopende aanpakken. Lees meer

Cover zo werkt gebiedsontwikkeling cover 1525678554

'Zo werkt gebiedsontwikkeling' nuttig voor alle betrokkenen

Met het handboek voor studie en praktijk 'Zo werkt gebiedsontwikkeling' heeft Friso de Zeeuw een overzichtelijk en mooi totaalwerk gemaakt bij zijn emiraat als hoogleraar aan de TU Delft. Het is duidelijk dat het een breed vak is: in 15 hoofdstukken geeft hij in heldere taal een overzicht van de verschillende thema’s die relevant zijn voor gebiedsontwikkeling. Lees meer

Cover grunobuurt noord cover 1525340549

Grunobuurt Noord

Van plan tot steen

De publicatie Grunobuurt Noord beschrijft het verhaal achter de vernieuwing van de Groningse arbeidersbuurt. Bewoners en architecten komen aan het woord, waardoor het een prettige mix is van ervaringen en inzichten, waar stadsvernieuwers elders in het land hun voordeel mee kunnen doen, ook voor wat betreft het bouwen aan gemengde wijken. Lees meer

Cover a journey through temporary use cover 1524126166

A journey through temporary use

In het Europese programma REFILL, onderdeel van Urbact, experimenteerden 10 steden, onder wie Amersfoort, met tijdelijk gebruik van stedelijke ruimten en gebouwen. De opbrengst van het programma is nu samengevat in een publicatie en een roadmap die de lezer uitnodigen om zelf aan de slag te gaan met tijdelijk gebruik. Lees meer

Cover burgers doen het zelf cover 1521722516

Burgers doen het zelf!

De Zorgcoöperatie Hoogeloon

In 'De Ruimtemakers' geeft Tim Verlaan ons een nieuwe kijk op de naoorlogse geschiedenis van de ruimtelijk ordening. Het gangbare beeld van bijna staats-socialistisch gestuurde ordening van de ruimte, zoals we die hebben leren kennen in de totstandkoming van de naoorlogse wijken en steden als Lelystad, weet Verlaan met deze studie te nuanceren. Lees meer

Cover de ruimtemakers cover 1518991216

De Ruimtemakers

Projectontwikkelaars en de Nederlandse binnenstad 1950-1980

In 'De Ruimtemakers' geeft Tim Verlaan ons een nieuwe kijk op de naoorlogse geschiedenis van de ruimtelijk ordening. Het gangbare beeld van bijna staats-socialistisch gestuurde ordening van de ruimte, zoals we die hebben leren kennen in de totstandkoming van de naoorlogse wijken en steden als Lelystad, weet Verlaan met deze studie te nuanceren. Lees meer

Cover the civic city in a nomadic world cover 1516799521

The Civic City in a Nomadic World

Charles Landry, bekend geworden door baanbrekende publicaties zoals The Creative City en The Art of City Making, heeft onlangs een nieuw boek opgeleverd. Hij heeft de invloed van de globalisering op de steden goed weten te vangen in een aansprekend, aanmoedigend verhaal. Lees meer

Jaarboek 2017 landschapsarchitectuur en stedebouw cover 1515598462

Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland

Jaarboek 2017

Het is alweer het 15de jaarboek en dit keer zijn er 19 projecten uitverkoren uit 130 inzendingen. Het geeft weer een fraai inzicht in de stand van het vak en de verschuivende opgaven waar ontwerpers voor staan. Lees meer

Cover discussiedagen sociale huisvesting cover 1513868943

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017

Ruimte voor wonen / wonen in de ruimte

Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde OTB-bundel Discussiedagen Sociale Huisvesting 8 relevante papers. Lees meer

Cover een gezinsappartement cover 1513178229

Een gezinsappartement

Hoe houd je gezinnen in de stad?

Hoe houd je gezinnen in de stad? Een Rotterdamse prijsvraag over gezinsappartementen in de stad leverde veel mooie ideeën op. Gelardeerd met interviews en essays van stadmakers, biedt deze uitgave visies op en inspiratie voor gestapeld wonen voor gezinnen in de stad. Lees meer

Handboek bouwen op weg naar de omgevingswet cover 1513075191

Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet

Wie vanuit juridisch oogpunt wil weten welke wetgeving komt kijken bij het bouwen, heeft een volledig overzicht met het handboek 'Bouwen op weg naar de Omgevingswet'. Lees meer

Cover laboratorium amsterdam cover 1512037259

Laboratorium Amsterdam

werken, leren, reflecteren

In deze publicatie is de oogst te vinden van 4 jaar onderzoeksprogramma Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam rond thema's als laaggeletterdheid, schulden, leerachterstanden of extreme wateroverlast en de ervaringen met het werken in 'fieldlabs'. Lees meer

Cover de beweegvriendelijke stad cover 1511177308

De beweegvriendelijke stad

Het boek 'De beweegvriendelijke stad' geeft een overzicht van de interventies die denkbaar zijn om bewoners te stimuleren meer te bewegen. De context is duidelijk Amsterdams, maar het is heel goed te gebruiken voor andere steden of dorpen. Lees meer

Cover opgeleverd cover 1510833840

Opgeleverd! Voorbeeldige zelfbouwprojecten in Amsterdam

Zelfbouwers zijn vaak vernieuwend op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid, bijzondere woningtypen en architectuur. Deze publicatie geeft een fraai beeld van 29 Amsterdamse zelfbouwprojecten en inspiratie aan startende zelfbouwers. Lees meer

Cover pas de deux k cover 1509635418

Pas de deux?

Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning

In deze studie zijn de mogelijkheden van beleid verkent van een ruimtelijk samenspel tussen cultuur en economie in Nederland. Lees meer