Meer wel

Over Nieuwe Structuren in de 21ste Eeuw

Oosterwold, een nieuwe wijk in Almere waar ruimte is voor 15.000 woningen, staat volop in de belangstelling vanwege het experimentele 'bottom-up' karakter. Sociaal geograaf Ivan Nio ging op onderzoek in de wijk en geeft tien aandachtspunten die van belang zijn voor de kwaliteit van het samenleven. Lees meer

Wonen tussen gelijkgestemden

Welkom in Oosterwold Wonen tussengelijkgestemden Community-vorming in Oosterwold

Oosterwold, een nieuwe wijk in Almere waar ruimte is voor 15.000 woningen, staat volop in de belangstelling vanwege het experimentele 'bottom-up' karakter. Sociaal geograaf Ivan Nio ging op onderzoek in de wijk en geeft tien aandachtspunten die van belang zijn voor de kwaliteit van het samenleven. Lees meer

Mensen die een verschil maken in kwetsbare wijken

Best persons, tien jaar later

Hoewel onderzoek keer op keer bevestigt dat best persons ertoe doen, lijkt het beleid zich vooral op initiatieven en projecten te richten en weinig oog te hebben voor hun dragers. Om dit te veranderen zou er meer aandacht moeten komen voor de leerbehoefte van best persons en overdracht van kennis en vaardigheden op nieuwe generaties. Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020

Oplossingen voor het woningtekort

Op 23 en 24 september 2020 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31 en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde paperbundel 8 relevante papers. Lees meer

Neighbourhoods for the Future

A Plea for a Social and Ecological Urbanism

Volgens de auteurs van ‘Neighbourhoods for the Future’ is het niet zinvol om alleen de technologische implementatie van de klimaatopgaven centraal te stellen. Zij pleiten ervoor dit in samenhang te doen met alle spelers in steden. Lees meer

Buurtdragers

Een ruimtelijk programmatische verkenning van ontwikkelbuurten

Met wat voor soort interventies kunnen gemeente en woningbouwcorporaties met bewoners het woon- en leefklimaat in ontwikkelbuurten fysiek en sociaal versterken? Dat is de vraag die de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in deze verkenning stellen. Lees meer

Een klein land met verre uithoeken

Ongelijke kansen in veranderend Nederland

In deze publicatie uit geograaf en journalist Floor Milikowski haar ongerustheid over de toenemende verschillen tussen kansarme en kansrijke delen van het land. Zij constateert dat “het succes van de ene plek ten koste gaat van de welvaart elders”, waardoor “Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers”. Lees meer

De Nieuwe Stad

Een gebruiksaanwijzing

Arnold Reijndorp observeert, overpeinst en leest de 'nieuwe stad' in al haar gedaanten. In het essay deelt hij zijn ervaringen en inzichten in de vorm van een 'gebruiksaanwijzing': 40 bondige hoofdstukjes over uiteenlopende onderwerpen rond de nieuwe stad. Lees meer

Experimenteel bestuur

Van mogelijke naar haalbare naar gangbare vernieuwing

Experimenten zijn in. Kunnen we niet veel meer uit de vele experimenten halen? Hoe maak je eeen vernieuwing gangbaar? Deze publicatie van Urban Futures Studio introduceert een sturingsfilosofie van experimenteel bestuur. Lees meer

Experimentele woningbouw in Nederland 1968 - 1980

Deze publicatie brengt de 64 bijzondere experimenten – totaal gaat het om 10.000 woningen – in beeld die tussen 1968 en 1980 zijn gebouwd onder het programma Experimentele Woningbouw. Lees meer

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2019

“Ontwerpend denken biedt creativiteit, verbeelding, het testen van ondenkbare scenario’s, het leggen van onvermoede verbanden”, betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade in het jaarboek. Lees meer

Van hopeloos naar hotspot. 33 geheimen onthuld

Tools voor mensgerichte gebiedsontwikkeling

Deze publicatie is een persoonlijk verhaal van een vrouw die al 20 jaar in het vak zit en onder meer betrokken was bij de herontwikkeling van Strijp-S in Eindhoven en klooster Mariënburg in Den Bosch. Sandra Poelman is vooral geïnteresseerd in de software en niet in de hardware bij het ‘aantrekkelijk, gezond en betekenisvol maken van plekken’. Lees meer

De gemeenteraad en de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken van de overheden, zo ook van de leden van de gemeenteraad. Integrale samenwerking van overheden, marktpartijen en de maatschappij staat centraal. Wat dat betekent voor raadsleden, zetten Trees van der Schoot en Dick Spel uiteen in ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’. Lees meer

Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten

Tussen systeemmacht en ieders eigen kracht - naar een nieuw toekomstperspectief

In de publicatie ‘Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten’ pleit Guus Haest voor een hernieuwde verzelfstandiging van de woningcorporaties. Zij moeten het initiatief nemen tot een eenvoudiger stelsel waarvan zowel huurders als woningzoekenden profiteren. Lees meer

Stadsvernieuwing in Rotterdam

Vijftig jaar bouwen in de buurt

Deze publicatie blikt terug op 50 jaar 'bouwen voor de buurt'. De auteur geeft een mooi tijdsbeeld van een unieke periode in de stedelijk vernieuwing van de stad waarbij bewoners ongekend veel invloed kregen en waar je vandaag de dag lessen van kan leren. Lees meer

Buurten

Samen Bouwen

Een publicatie van projectontwikkelaar ERA Contour waar je inspiratie en energie uit kunt halen als je op een actieve manier betrokken bent bij het bouwen, verduurzamen en vernieuwen van buurten en verder wil denken dan alleen de fysieke ingreep. Lees meer

Soft City

Building Density for Everyday Life

In zijn boek ‘Soft City’ zet David Sim, van oorsprong Schots maar sinds lange tijd werkzaam voor Gehl Architects in Kopenhagen, zijn visie op de soft city uiteen. De soft city staat voor eenvoudige, inclusieve, soms eeuwenoude oplossingen, gericht op het prettig samenleven van mensen in steden. Lees meer

Klein wonen

The making of BouwEXPO Tiny Housing in Almere

Wordt klein wonen het nieuwe gewoon? De publicatie legt het proces en de resultaten van de ideeënprijsvraag BouwEXPO Tiny Housing in Almere vast in een rijk geïllustreerde uitgave. Lees meer

Plekken van hoop en verandering

Samenwerkingsverbanden die lokaal verschil maken

Platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van lectoraten, laat in deze publicatie zien hoe nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal niveau kansen of urgente kwesties oppakken. Lees meer

Slim zand

Hoe ASML verscheen in Veldhoven

Hoe ASML verscheen in Veldhoven’, is de ondertitel van het boek Slim Zand van Tijs van den Boomen. De techgigant ASML speelt niet echt de hoofdrol in de publicatie waarin hij zich vooral verdiept in de middelmaat van Veldhoven en zijn (internationale) bewoners, Lees meer