Cover experimenteel bestuur cover 1583397249

Experimenteel bestuur

Van mogelijke naar haalbare naar gangbare vernieuwing

Experimenten zijn in. Kunnen we niet veel meer uit de vele experimenten halen? Hoe maak je eeen vernieuwing gangbaar? Deze publicatie van Urban Futures Studio introduceert een sturingsfilosofie van experimenteel bestuur. Lees meer

Cover experimentele woningbouw in nederland 1968 1980 cover 1583337391

Experimentele woningbouw in Nederland 1968 - 1980

Deze publicatie brengt de 64 bijzondere experimenten – totaal gaat het om 10.000 woningen – in beeld die tussen 1968 en 1980 zijn gebouwd onder het programma Experimentele Woningbouw. Lees meer

Cover jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in nederland 2019 cover 1582230503

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2019

“Ontwerpend denken biedt creativiteit, verbeelding, het testen van ondenkbare scenario’s, het leggen van onvermoede verbanden”, betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade in het jaarboek. Lees meer

Van hopeloos naar hotspot kl cover 1579778879

Van hopeloos naar hotspot. 33 geheimen onthuld

Tools voor mensgerichte gebiedsontwikkeling

Deze publicatie is een persoonlijk verhaal van een vrouw die al 20 jaar in het vak zit en onder meer betrokken was bij de herontwikkeling van Strijp-S in Eindhoven en klooster Mariënburg in Den Bosch. Sandra Poelman is vooral geïnteresseerd in de software en niet in de hardware bij het ‘aantrekkelijk, gezond en betekenisvol maken van plekken’. Lees meer

Cover de gemeenteraad en de omgevingswet cover 1578562012

De gemeenteraad en de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken van de overheden, zo ook van de leden van de gemeenteraad. Integrale samenwerking van overheden, marktpartijen en de maatschappij staat centraal. Wat dat betekent voor raadsleden, zetten Trees van der Schoot en Dick Spel uiteen in ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’. Lees meer

Cover hoe woningcorporaties hun maatschappel ke waarde vergroten cover 1576573368

Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten

Tussen systeemmacht en ieders eigen kracht - naar een nieuw toekomstperspectief

In de publicatie ‘Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten’ pleit Guus Haest voor een hernieuwde verzelfstandiging van de woningcorporaties. Zij moeten het initiatief nemen tot een eenvoudiger stelsel waarvan zowel huurders als woningzoekenden profiteren. Lees meer

Cover stadsvernieuwing in rotterdam cover 1574862313

Stadsvernieuwing in Rotterdam

Vijftig jaar bouwen in de buurt

Deze publicatie blikt terug op 50 jaar 'bouwen voor de buurt'. De auteur geeft een mooi tijdsbeeld van een unieke periode in de stedelijk vernieuwing van de stad waarbij bewoners ongekend veel invloed kregen en waar je vandaag de dag lessen van kan leren. Lees meer

Cover buurten era cover 1573049986

Buurten

Samen Bouwen

Een publicatie van projectontwikkelaar ERA Contour waar je inspiratie en energie uit kunt halen als je op een actieve manier betrokken bent bij het bouwen, verduurzamen en vernieuwen van buurten en verder wil denken dan alleen de fysieke ingreep. Lees meer

Cover soft city cover 1571064761

Soft City

Building Density for Everyday Life

In zijn boek ‘Soft City’ zet David Sim, van oorsprong Schots maar sinds lange tijd werkzaam voor Gehl Architects in Kopenhagen, zijn visie op de soft city uiteen. De soft city staat voor eenvoudige, inclusieve, soms eeuwenoude oplossingen, gericht op het prettig samenleven van mensen in steden. Lees meer

Klein wonen lr cover 1570021385

Klein wonen

The making of BouwEXPO Tiny Housing in Almere

Wordt klein wonen het nieuwe gewoon? De publicatie legt het proces en de resultaten van de ideeënprijsvraag BouwEXPO Tiny Housing in Almere vast in een rijk geïllustreerde uitgave. Lees meer

Cover plekken van hoop en verandering cover 1568810004

Plekken van hoop en verandering

Samenwerkingsverbanden die lokaal verschil maken

Platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van lectoraten, laat in deze publicatie zien hoe nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal niveau kansen of urgente kwesties oppakken. Lees meer

Cover slim zand cover 1567451327

Slim zand

Hoe ASML verscheen in Veldhoven

Hoe ASML verscheen in Veldhoven’, is de ondertitel van het boek Slim Zand van Tijs van den Boomen. De techgigant ASML speelt niet echt de hoofdrol in de publicatie waarin hij zich vooral verdiept in de middelmaat van Veldhoven en zijn (internationale) bewoners, Lees meer

Cover the routledge handbook of housing policy and planning cover 1566373721

The Routledge Handbook of Housing Policy and Planning

The Routledge Handbook of Housing Policy and Planning biedt een breed overzicht van hedendaagse internationale trends op het gebied van wonen, planning, stedelijke ontwikkeling en beleid. Lees meer

Cover the future of cities cover 1562759619

The Future of Cities

Het Joint Research Centre (JRC), het onderzoeksbureau van de Europese Commissie, heeft een rapport opgesteld waaarin de verschillende toekomstige trends en uitdagingen voor lokale overheden zijn beschreven. Daarmee wil het JRC een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van steden in Europa. Lees meer

Cover design thinking extreem weer cover 1559133336

Design Thinking & Extreem weer

Los komen van de kennis- en systeemwereld waarin je je begeeft, hoe pak je dat aan als je werkt aan grote transities zoals ruimtelijke adaptatie: het aanpassen van de leefomgeving aan de steeds extremere weersomstandigheden? In Brabant en Limburg zijn ze aan de slag gegaan met ‘Design Thinking’, een mensgerichte en onderzoekende aanpak die uitnodigt tot actie van inwoners. De uitkomsten van het onderzoek zijn nu samengevat in een compacte publicatie. Lees meer

Cover gelijke kansen in de stad cover 1559075045

Gelijke kansen in de stad

Ongelijkheid neemt toe in Nederland, vooral in Amsterdam. Het zijn vaak dezelfde kwetsbare groepen die te maken krijgen met achterstand, in het onderwijs, de gezondheidszorg, huisvesting en op de arbeidsmarkt. Dat is het verontrustende vertrekpunt van een tekstbundel over ongelijkheidsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Lees meer

Cover stad vande toekomst cover 1558003343

De stad van de toekomst

De resultaten van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ zijn onlangs gepresenteerd in een tweetalige publicatie. In 2018 werkten tien multidisciplinaire teams aan visies voor de vijf testlocaties van 1 × 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Met de vrijheid om uitdagende vergezichten van de stad van de toekomst te verbeelden. Lees meer

Cover guiding principles metro mix cover 1556792732

Guiding Principles Metro Mix

Hoe gemengde hoogstedelijke milieus met meerwaarde voor Nederland te ontwikkelen

Het College van Rijksadviseurs heeft aan het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie een advies uitgebracht over het ontwikkelen van hoogstedelijke, gemengde gebieden. Hoewel het advies zich richt op het stedelijke mengen in de vijf REOS-transformatielocaties, is het aardige dat de beschreven principes ook goed toepasbaar zijn op het mengen in de minder hoogstedelijke gebieden. Lees meer

Cover handreiking natuurdaken kl cover 1554373168

Handreiking Natuurdaken

De handreiking Natuurdaken, een uitgave van Green Deal Groene Daken, laat zien hoe je door combineren van functies slimme oplossingen biedt voor klimaatadaptatie, de verdichting binnen de bouwopgave en het herstel van biodiversiteit in de stad. Lees meer

Cover bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw cover 1553177795

Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw

Inspiratieboek

Het inspiratieboek van TNO en 3 corporaties – Area, Openbaar Belang en Woonstede – gaat over het verduurzamen huurwoningen van de woningcorporaties in samenspraak met de bewoners. Het boek biedt houvast in de communicatie met bewoners, bevat een stappenplan, voorbeelden, praktische tips, tools en verwijzingen. Lees meer