Een duik in de in’s en out’s van de Omgevingswet

Interessant aan de Omgevingswet is de gedachte die eraan ten grondslag ligt. De nieuwe wet vraagt namelijk een bepaalde werkwijze van overheden. Een die past in de huidige tijdgeest waarin integraal denken en meer vrijheid door de bestuurlijke afwegingsruimte zegen vieren. Lees meer

Wie gaat er mee verdwalen?

Voor alle betrokkenen geldt dat het een zoektocht is om te bepalen wat wel en niet werkt en hoe vooral de gevestigde partijen hun rol opnieuw kunnen/moeten bepalen en invullen. Het onderzoeks- en inspiratiebudget is er nu precies voor bedoeld om dit zoekproces van een impuls te voorzien. Lees meer

Een te smalle taakopvatting voor corporaties

Laten we eens een onderzoek doen naar de niet DAEB-investeringen van corporaties in de afgelopen drie jaar en dan met beleggers checken of die rendementen voor hen haalbaar zijn. Lees meer

Storm in winkelland

Problematiseren is symptomatisch voor het bredere debat over de winkelmarkt. Wél over failliete winkelketens en niet over succesvolle start-ups. Wél over leegstand en niet over verkleuren van aanloopstraten. Wél over omzetverliezen bij retailers en niet over consumenten die steeds beter bediend worden. Lees meer

Wat een topstad

Waarom voelt een stad soms zo goed? Wat maakt een stad zo aantrekkelijk? De succesfactoren die maken dat een stad hoog scoort, gaan opvallend vaak over de ‘zachte’ kant van de stad. Ondersteund door een transparant stedenbeleid, gedragen door inwoners, bedrijfsleven en stakeholders. Lees meer

Steeds meer scheve huizen

De schade wordt geschat op minstens 5 miljard euro, oplopend tot wel 40 miljard. Een toevallige eigenaar kan zomaar 40.000 euro schade hebben, en dat heeft niet iedereen op de bank staan. Lees meer

De Woningwet gaat pijn doen in de leefbaarheid van wijken!?

Vera Beuzenberg

De Woningwet zet een hek om het werkdomein van corporaties. De focus van corporaties gaat terug naar het bouwen, verhuren en beheren van sociale woningen. Critici maken zich zorgen over het effect op de leefbaarheid in wijken en steden. Is deze zorg terecht? Lees meer