Seniorenhuisvesting: een kwestie van beschaving

Boy Wesel, Bouwinvest

Hoe kunnen we de productie van seniorenhuisvesting fors vergroten? Ga in gesprek met elkaar, bijvoorbeeld over de manier waarop gemeenten in de uitvraag voor ontwikkelingen rekening houden met het wonen voor ouderen. Lees meer

Eén miljoen woningen extra bouwen? Gebruik beter wat er al staat

Frank Wassenberg, Platform31

Elke dag lezen we over de krapte op de woningmarkt, dat we meer moeten bouwen en sneller. Er gaat nauwelijks aandacht naar het beter gebruiken van bestaande woningen. Dat kan veel beter en levert bovendien al binnen enkele maanden woonruimte op. Lees meer

“Kies je voor het geld of ga je voor het geluk?”

Bert Moormann, Domesta

Om te houden wat je hebt, moet je veranderen. Veranderen van thuis. En dat is lastig. Want je gaat misschien wel meer betalen. Maar kan dit ook? Lees meer

Een beetje grenzeloos

Martine de Jong

Wat heeft een buurtprofessional nodig van zijn of haar leidinggevende? In deze column geeft Martine de Jong een liefdevolle gebruiksaanwijzing voor de leidinggevenden van professionals die op de grens werken van de collega’s in de eigen organisatie en de betrokkenen in de buurt. Lees meer

Uit de stikstoflockdown

Maarten Hoorn, Platform31

Terwijl het water aan de lippen staat bij menig horecagelegenheid en sportvereniging door de coronalockdown, dreigen door de stikstoflockdown starters, lagere inkomens en middeninkomens in de woningmarkt ten onder te gaan aan oplopende huur- en koopprijzen en enorme woningtekorten. Lees meer

Hoe pak je participatie rondom stedelijke transformatie aan?

Nelise Doornenbal, CitizenLab

Participatie is een goede manier om de collectieve intelligentie aan te boren en inspirerende ideeën van de gemeenschap te verzamelen en verwezenlijken. Binnenkort krijgt het ook een wettelijk kader. Lees meer

Goed oud in Berkelland: nieuwbouw aansluiten op woonwens

Maikel van der Neut, gemeente Berkelland

Als we goed inspelen op de behoeften van senioren en we zorgen dat er woonvariaties ontstaan die hierop inspelen, dan neemt de bereidheid om te verhuizen toe. Lees meer