Minister, heb vertrouwen in de wooncoöperatie!

Trevor James, Cooplink

Cooplink vraagt de minister om vertrouwen in de wooncoöperatie. Niet alleen professionele partijen, maar juist ook de burgers zelf kunnen bijdragen aan de doelen van het Nationaal Woon- en Bouwagenda. Lees meer

Weer op kantoor na corona

Saskia Knoop, VKZ

Nieuwe kantoorconcepten zijn niet de oplossing; de open en eerlijke dialoog over de balans thuiswerken en op kantoor werken moet gevoerd worden tussen werkgever en werknemer. Lees meer

Alle zevenvinkers in de wijkaanpak opgelet! Participatie is niet altijd het antwoord op inclusie

Annemiek van Tol

Joris Luyendijk introduceerde onlangs de term 'zevenvinkers'. Wat heeft dat te maken met een inclusieve wijkaanpak? Lees meer

Waardevolle wijken circulair ontwikkelen met de Waardebloemmethode

Els Leclercq en Mo Smit, TU Delft

Het inzetten van ontwerpkracht in de wijk biedt kansen om circulaire oplossingen in samenhang te ontwikkelen en te verbeelden. Lees meer

Stevenen we af op een nieuwe ‘Urgenda’ in 2030?

Harm Borgers, KokxDeVoogd

De Omgevingswet en het Schone Lucht Akkoord betekenen een systeemverschuiving voor de overheid als beschermer van onze leefomgeving. Het moment van de waarheid is aangebroken. De overheid moet zorgen voor ‘schoner’, in plaats van ‘niet vuiler’. Lees meer

Stigmatiserende vooroordelen kan je uit de Leefbaarometer halen, maar niet zo makkelijk uit de mens

Jeroen van der Velden

De Leefbaarometer 3.0 is deze maand gelanceerd en de controversiële randjes zijn flink bijgevijld. De indicator ‘aandeel niet-westerse herkomstgroepen’ is uit het instrument gehaald. Lees meer

Tippingpoints

Patrick van Lunteren

Er is alle reden om optimistisch te zijn. Nog nooit stond duurzaamheid zo hoog op de politiek bestuurlijke agenda’s. We bereiken een ‘tippingpoint’ in de acceptatie dat er grenzen zijn aan de groei. Lees meer