Vakantieparken en Omgevingswet: tijd voor de hangmat of tijd voor het leslokaal?

Nico van Buren

We willen u graag bewust maken van wat de Omgevingswet zo anders maakt van het instrumentarium dat u de afgelopen jaren heeft ingezet bij de aanpak van vakantieparken en dat het waard is om te investeren in nieuwe kennis voor het uitoefenen van uw vak. Lees meer

Eerst de mens, dan het gebouw

Michiel Wijnen, Zenzo

Een sociaal sterke woonomgeving waarin mensen zich verbonden voelen met hun buurt draagt bij aan betekenisvol oud worden en aan de kwaliteit van leven. En het helpt om gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Lees meer

De gemengde wijk van morgen moet socialer en inclusiever

Emre Can

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid komt eraan. Het mengen van kwetsbare wijken komt daarmee weer op de beleidsagenda’s van Rijk, gemeenten en woningcorporaties. Pakken we de draad weer op waar we hem rond 2012 hebben laten vallen, of doen we het anders? Lees meer

De shocktest voor bewoners en gemeente

Een open en veerkrachtig programma in Bospolder-Tussendijken, Rotterdam

Linda Zuijderwijk, namens gemeente Rotterdam en Veldacademie

Samenwerken met bewoners: ondanks de goede bedoelingen is de praktijk weerbarstig. Toch zien we in de wijk Bospolder-Tussendijken dat er niet alleen met bewoners samengewerkt wordt, maar dat bewoners steeds vaker ook de leiding kunnen nemen. Hoe is dat zo gekomen? Lees meer

Brede welvaart als verbindende taal? Rijk en gemeenten aan zet!

Mirjam Fokkema

Brede welvaart is here to stay. Maar wat is het nu precies? En hoe geef je er handen en voeten aan in een omgeving waar vooral in domeinen wordt gedacht en gewerkt? Lees meer

Samen werken aan wooncirkels

Daniël Kip, Rochdale

De noodzaak voor zorgaanbieders en woningcorporaties om samen te werken in de wijk wordt alleen maar groter. Maar om dat vanuit verschillende achtergronden goed te doen, is een uitdaging. De wooncirkel-aanpak helpt daarbij. Lees meer

Minister, heb vertrouwen in de wooncoöperatie!

Trevor James, Cooplink

Cooplink vraagt de minister om vertrouwen in de wooncoöperatie. Niet alleen professionele partijen, maar juist ook de burgers zelf kunnen bijdragen aan de doelen van het Nationaal Woon- en Bouwagenda. Lees meer