Leven in een land met een plan

Maria Molenaar, Woonstad Rotterdam

De toekomstige kwaliteit van huisvesting en ruimtelijke ordening in ons land, en daarmee de kwaliteit van leven voor onze kinderen en kleinkinderen, wordt diepgaand bepaald door alles wat we vandaag doen – of niet doen. Lees meer

Verlangen verbindt: de Samenkracht van Numansdorp

Trix van Os, Alerimus

Trix van Os over de 'Samenkracht' van het verpleeghuis in Numansdorp en wat dit doet voor de saamhorigheid binnen de gemeenschap. Lees meer

Tussen wal en schip? Met een middeninkomen op zoek naar een woning

Bella Bluemink

De huizenmarkt zit muurvast. Dat is geen nieuwe informatie. Maar in wat voor bochten moet je je wringen om toch aan een geschikte woning te komen? Lees meer

Bevolkingsgroei: er valt wat te kiezen… ook voor gemeenten

Ruud Dorenbos en Koos van Dijken

De demografische trends en ontwikkelingen vragen een expliciet bevolkingsbeleid. Er is een brede blik nodig, het gaat immers om de afweging van alle belangen die in het geding zijn, van het kortetermijnbelang van ondernemers tot de langetermijngevolgen voor de samenleving. Lees meer

Samen werken aan wijktransitie, hoe doe je dat?

Jessie van Dijk, WonenBreburg

Woonconsulent Jessie van Dijk over de PACT-aanpak, waardoor zij zich heeft laten inspireren om op te staan voor bewoners en wijkprofessionals. Lees meer

Waarom bouwen in diepe polders niet altijd meer een goed idee is

Alex Hekman, Sweco

Als we in dit land met een stijgende zeespiegel en dalende bodem blijven bouwen op de laagste en meest kwetsbare plekken, dat moet toch een keer misgaan? Lees meer

Werk aan de winkel!

Roel van de Bilt, Rabo Real Estate Finance

Ik pleit voor het verknopen van de dossiers winkelleegstand en woningbouwopgave en het integraal benaderen van vooral binnenstedelijke winkelgebieden. Niet met een retailvisie of een woonvisie, maar met een binnenstadsvisie. Lees meer