De Omgevingswet: handig voor de energietransitie

Pepijn Lijklema

De Omgevingswet is ontwikkeld met als doel om grote maatschappelijke opgaven als gemeente integraal aan te kunnen pakken. Naast integrale afweging, samenwerking en participatie is de Omgevingswet op nóg een punt belangrijk voor de energietransitie: besluiten over en beleid voor concrete maatregelen. Lees meer

Wordt betalen voor impact het ‘nieuwe normaal’?

Annemiek van Tol

Impact ondernemers bieden vaak onconventionele oplossingen met een hoge maatschappelijke impact. Helaas is het vinden van financiering om deze oplossingen ook daadwerkelijk uit te voeren lang niet altijd eenvoudig. Lees meer

Vertrouwen moet van twee kanten komen

Gera Nagelhout, Onderzoeksinstituut IVO en Universiteit Maastricht

Als we willen dat mensen de maatschappij en de overheid niet meer de rug toekeren, moeten we als maatschappij en overheid betrouwbaarder worden. Lees meer

Persoonsgerichte aanpak cruciaal voor een gezonde en effectieve Participatiewet

Patricia Heijdenrijk, Pharos

We weten dat persoonsgericht werken dé manier is om mensen in de bijstand effectief te ondersteunen. Lees meer

De ware IBA bestaat niet

Maurice Hermans

Is IBA Parkstad erin geslaagd een bijdrage te leveren aan de meer dan een eeuw oude traditie van 'Internationale Bauausstellung'? Lees meer

Wijkaanpakkers, zwervers in de hiërarchie

Willem van Spijker, Van Vieren

Wat vraagt het van je om succesvol te kunnen werken in de wijkaanpak? Wat maakt je een goede wijkaanpakker? Als ik kijk naar de mensen die het doen en die ik goed vind, dan vallen me een paar bijzondere kenmerken op. Lees meer

Het gemak doet het meeste pijn

Hizir Cengiz

Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie droeg Hizir Cengiz een essay voor over woningbouw, woningcorporaties, het opgroeien in de Haagse Schilderswijk en het belang van het betrekken van jongeren bij de woningbouwopgave. Lees meer