Meer regie nodig op realiseren extra standplaatsen?

Frank Dirks

De specifieke woonbehoefte en woonopgave van de woonwagenbewoners vraagt om extra aandacht. Kan gerichte regie bijdragen aan het realiseren en versnellen van extra standplaatsen? Lees meer

Brede welvaart: niet wachten, maar aanspreken en gewoon beginnen

Sabina Gietema, Wouter Kersten

Er is veel te doen over het concept ‘brede welvaart’. Nu echt stappen zetten vergt meer doen dan praten. Niettemin, gedachten bij elkaar brengen helpt af en toe. Zoals gebeurde op de Nationale Conferentie Brede Welvaart op 3 oktober jongstleden. Wat was onze eigen afdronk daarvan? Lees meer

Oplossing van woningtekort hangt niet op nieuwbouw

Frank Wassenberg

Het gaat niet om het halen van jaarlijks 100 duizend nieuwbouwwoningen, het gaat om méér woonruimte scheppen voor 100 duizend huishoudens. En daarvoor zijn nog veel meer andere mogelijkheden. Benut die. Lees meer

Verkoop aan collectieven noodzakelijk voor volkshuisvestelijk presteren!

Aart Cooiman, Rabobank

Ik wens de woningzoekenden toe dat we vanuit de ‘instituties’ een oplossing aanbieden die verder gaat dan alleen maar vergroten van het aanbod. Dus ook verbreding. Lees meer

Hoezo ‘(circulaire) economie’?

Dirk Dubbeling, TU Delft

Moeten we ons niet gewoon richten op een circulaire economie 'zonder haakjes' waarvan een goed toegelichte circulaire bouwopgave deel uitmaakt? Lees meer

Leven op 1 planeet: niet wijzen maar roeien

Wouter Kersten

"Politiek en bedrijfsleven komen vooral in actie als ze de maatschappelijke druk voelen. En die druk komt vanuit ons." Lees meer

Pauze in Krimpland

Is er een eind of een pauze in de bevolkingsdaling gekomen?

Elly van der Klauw, Hanzehogeschool Groningen

Zijn we klaar met krimp, en alles wat daar bij hoort, of zien we slechts een pauze in het ‘Krimpland’, zoals ook Maurice Hermans uit Parkstad stelde in zijn blog. En als dat zo is, wat doen we dan tijdens de pauze? Lees meer