Radboud internal thumb small 1520874558

Intramuralisering als nieuwe trend

Radboud Engbersen

De laatste jaren wordt het ideaal van zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen met nog meer nadruk door overheden uitgedragen. Maar ergens is er een grens. Lees meer

Peter van os internal thumb small 1520874017

Verruim de DAEB-grenzen tijdelijk in herstructureringswijken!

Woningen voor middeninkomensgroepen; vraag en – gebrek aan – aanbod

Vincent Gruis en Peter van Os

Ons voorstel is: verhoog de liberalisatiegrens voor nieuwbouw in bepaalde wijken tijdelijk naar bijvoorbeeld 850 euro. Uiteraard alleen daar waar een markttoets uitwijst dat marktpartijen de vraag van middeninkomens niet willen oppakken. Lees meer

Perry hoetjes internal thumb small 1520874275

Van huurcontract naar Wooncontract

Perry Hoetjes

Heremietkreeften geven een lesje doorstromen op de woningmarkt. Lees meer

Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

Barbecuevraag

Saskia Buitelaar

Samen werken aan een duurzame leefomgeving combineert persoonlijke betrokkenheid met abstracte idealen. Lees meer

Netty van triest 75x75 internal thumb small 1520872214

Verward

Netty van Triest

Verwarde personen lijken dé test case te zijn die aantonen of er inderdaad een samenhangende afstemming is tussen wonen, begeleiding en zorg. Lees meer

Frank wassenberg internal thumb small 1520871426

Waar niemand aan denkt

Frank Wassenberg

Mensen worden ouder dan ze denken. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? Lees meer

Aart cooiman internal thumb small 1520874192

Wooncoöperatie: een ‘free ride’ bestaat niet

Aart Cooiman

Deelname aan een wooncoöperatie dient niet voort te komen uit het streven naar financieel voordeel, maar een woondroom die je alleen door samenwerking van en voor bewoners kan realiseren. Lees meer