Maarten hoorn internal thumb small 1524055647

Omgevingswet is integrerend, niet integraal

Maarten Hoorn

Meestal ben ik enthousiast over de Omgevingswet, die zorgt voor meer inzichtelijkheid en meer mogelijkheden biedt voor maatwerk. De vraag is alleen: worden besluiten dan ook écht integraal? Lees meer

Jeroen frank kl internal thumb small 1520873614

Help: ik sta op straat, maar ben niet verslaafd – wie bekommert zich om de economisch daklozen?

Frank Wassenberg en Jeroen van der Velden

Wat gebeurt er als je plotseling geen huis meer hebt? Steeds meer mensen zijn dakloos of thuisloos. Waar kun je heen als je niet lang ingeschreven staat bij een woningcorporatie, de particuliere huursector te duur en kopen geen optie is? Lees meer

Irene bronsvoort internal thumb small 1520873967

Onder de straatstenen ligt het strand

Over de Dag van de Stad

Irene Bronsvoort

Met als centrale thema De stad in balans, stond de Dag van de Stad in het teken van de zoektocht naar een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in de stad. Lees meer

Leon dielen arcadis internal thumb small 1541411318

Hoog tijd voor klimaatbestendig aanbesteden

Leon Dielen, Arcadis

De markt vraagt om klimaatadaptatie op te nemen in de uitvraag. En bij opdrachtgevers ontstaat het besef dat de schakel tussen beleid en uitvoering een cruciale is, die meer aandacht vraagt. Lees meer

Anouk corel 1 internal thumb small 1535376286

De onlogica van de Nederlandse woontoeslag

Tijd voor een inkomensafhankelijke en eigendomsneutrale woonbijdrage?

Anouk Corèl

De toeslagen rondom het wonen (huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek) kennen beide een sterke inkomenscomponent maar ook een objectgebonden component. Wordt het niet tijd om dit stelsel te herzien? Lees meer

Serena scholten internal thumb small 1540914593

Woningen betaalbaar en snel verduurzamen? Zet ze in een rij!

Serena Scholte, De Stroomversnelling

Dankzij voordelen als schaalinkoop en standaardisatie kunnen woningen sneller en goedkoper worden gebouwd of gerenoveerd. Tijdens de Fabriekstour Zien is geloven! laten deze bedrijven zien dat het kan. Lees meer

Vera beuzenberg internal thumb small 1520873645

Gelukkig is er ruimte voor maatwerk door corporaties

Vera Beuzenberg

We hebben in Nederland dan wel overal regels voor. Gelukkig regelen we ook dat een uitzondering mogelijk is. In de sociale huisvesting zijn de lage middeninkomens, ouderen en (grote) gezinnen daar erg bij gebaat. Lees meer