Thijs de la court internal thumb small 1522318966

Een actiegroep voor bewoners in de energietransitie

Thijs de la Court

Als bewoners niet georganiseerd zijn, heb je een probleem met het mobiliseren van de wijk. Daarom zou ik in élke wijk wel een actiegroep van bewoners willen. Lees meer

Irene bronsvoort internal thumb small 1520873967

Dé woonstarter bestaat niet

Irene Bronsvoort

Wat willen starters zelf en hoe kunnen woningcorporaties hun positie op de woningmarkt verbeteren? Lees meer

Han weber internal thumb small 1521543958

Bewoners moeten gaan nadenken over hun energievoorziening

Han Weber

Gebruik van energie gaat onbewust, zeker de laatste vijftig jaar is het zo overvloedig en goedkoop beschikbaar, dat je er nauwelijks nog bij na hoeft te denken. Maar dat gaat veranderen. De energiebehoefte krijgt weer invloed op ons leven. Lees meer

Download internal thumb small 1507127075

Picking the Signals

Kees Machielse

Hoe kan je als stad of regio veel alerter kan zijn op ontwikkelingen die voorafgaan aan het opkomen van de zogeheten winnaars? Oftewel heb meer oog voor de signalen, de eerste zwaluwen, die erop wijzen dat interessante veranderingen op komst zijn en op basis daarvan nieuwe (economische) activiteiten te gaan stimuleren of een vernieuwingsstrategie te ontwikkelen. Lees meer

Pauline bieringa internal thumb small 1521466068

Verenigde verduurzaming

Pauline Bieringa

Vaak zijn juist daar waar de investeringsbehoefte groot is, beperkte middelen beschikbaar. Logisch dus om verduurzaming solidair en als gezamenlijke opdracht ter hand te nemen. Lees meer

Dries bartelink de argumentenfabriek internal thumb small 1517475247

Denkfouten bij …. argumenten om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Dries Bartelink

U gaat het nog veel horen de komende dagen: “Ga vooral stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen”, “Het belangrijkste is dat u gaat stemmen” of “Elke stem telt”. Een tegengestelde oproep hoor je niet of nauwelijks. Terwijl er ook hele goede argumenten zijn om niet te gaan stemmen en niet alle argumenten van de voorstanders even krachtig of valide zijn. Lees meer

Edith abbring internal thumb small 1520843396

Sturen op geluk: sleutel tot succes?

Edith Abbring

Ik ben ervan overtuigd dat gelukkige mensen meer bereid zijn om zich in te zetten voor hun buren, buurt en leefomgeving. Want gelukkige mensen hebben meer ‘ruimte’ in het hoofd en geven zichzelf vaker de opdracht om ook het geluk van een ander positief te beïnvloeden. Lees meer