Breng energietransitie en leefbaarheid platteland samen

Petro Kuijpers, P10

Ik ben ervan overtuigd dat we de grote opgaven waar we voor staan, zoals de energietransitie, alleen aan kunnen als stad en platteland goed samenwerken. Lees meer

Participatie in corona-tijd: hoe leggen we contact?

Rudi Theunissen, Eurus

In de huidige corona-crisis zien we in no-time de prachtigste initiatieven ontstaan om elkaar te helpen. De participatiesamenleving, waarbij de overheid sterk inzet op de zelfredzaamheid van haar burgers, lijkt daarmee spontaan een stap voorwaarts te maken. Lees meer

Seniorenhuisvesting heeft de toekomst

Caring community als wenkend perspectief

Geert van der Heijden, Femke Nouws en Aart Cooiman, Rabobank

De seniorenhuisvesting van de toekomst maakt onderdeel uit van een caring community. Hierin kunnen kwetsbare doelgroepen waaronder ouderen, net als iedereen meedoen in de samenleving. Participatie, zelfregie en kwaliteit van leven staan centraal in plaats van langer leven met focus op ziekte en zorg. Lees meer

De coronacrisis als springplank naar een duurzamere leefstijl?

Paola Huijding

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben we ons moeten aanpassen, met een ander en hiervoor bijna ondenkbaar leefstijlpatroon als resultaat. Wat kunnen we leren van het improvisatievermogen dat mensen en bedrijven de afgelopen weken hebben laten zien? Lees meer

Adaptiviteit is troef in tijden van onzekerheid

Wessel van Vliet

De coronacrisis is méér dan een indringend voorbeeld van een adaptieve werkwijze in onzekere tijden. Ze vormt een grote onzekere factor voor de hele samenleving, woningprogrammeurs incluis. Lees meer

Verduurzaming als weg uit de crisis

Arjan Raatgever, TwynstraGudde

Terwijl we nog midden in de acute gezondheidscrisis van de coronapandemie zitten, lijkt er parallel weer meer denkruimte te ontstaan voor de wereld ná de crisis. Lees meer

Geef arbeidsmigranten een stem

Addie de Hoop, gemeente Altena   

Participatie staat hoog in het vaandel in onze inclusieve bv Nederland. Toch gaat de participatievlag niet uit wanneer het gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten, pardon ‘internationale werknemers‘. Dan zijn we toch niet geneigd hen erbij te betrekken. In Altena doen we dat juist wel, al moesten we wel even zoeken hoe. Lees meer