Anne jo visser k internal thumb small 1520873586

Vakantieparken, kwetsbare wijken en krimpregio’s: toevluchtsoorden voor kwetsbare mensen?

Anne-Jo Visser

Stel: je hebt een laag inkomen, schulden, komt uit de GGZ-opvang of uit een andere zorginstelling en je bent met spoed op zoek naar woonruimte. Lees meer

Johan stuiver internal thumb small 1520874246

Datagedreven oplossingen voor succesvol arbeidsmarktbeleid

Het ecosysteem van het House of Skills

Johan W. Stuiver

Voorkom dat de kloof tussen de vraag van werkgevers en de competenties van de middelbaar opgeleide beroepsbevolking nog groter wordt. Geef voorlopers experimenteer- en regelruimte en faciliteer de opschaling van het initiatief House of skills. Lees meer

Irene bronsvoort internal thumb small 1520873967

Vervoersarmoede in dunbevolkte gebieden: een opgave voor burger én overheid

Irene Bronsvoort

Limburg als voorbeeld voor andere provincies: verleg de focus van aanbodgericht naar vraaggericht vervoer. Lees meer

Beaumont internal thumb small 1494934918

Denk verder dan stadsgrenzen

Lida van Tilburg en Erika Sollie

Kijk verder om te zien wie het allemaal aangaat. Ga op zoek naar de blinde vlek. Lees meer

Marloes hoogerbrugge 75x75 internal thumb small 1520871680

Strategie zoekt middelgrote stad

Marloes Hoogerbrugge

Voor middelgrote steden is het belangrijk dat zij weten wat hun specifieke kracht is om scherpe keuzes te kunnen maken. Lees meer

Han te brummelstroete internal thumb small 1494925349

Over klein, kleiner, kleinst wonen

Han te Brummelstroete

Oog hebben voor een grotere diversiteit op de woningmarkt vraagt om het omarmen van de initiatieven van de outsiders. Lees meer

Eelkje van de kuilen internal thumb small 1494845853

Middeldure huur: ook een taak voor corporaties?

Eelkje van de Kuilen

Is er een taak voor corporaties in de middeldure huur weggelegd? En als Den Haag dat vindt, wat moet er dan qua regelgeving gebeuren? Lees meer