Bouwen? Eerst onderbouwen

Anke Wolters, BPD

De woningopgave wordt nu vaak in kwantitatieve termen geformuleerd (‘1 miljoen woningen erbij tot 2030!’), maar het gaat daarnaast om de kwalitatieve uitwerking: mensen moeten een passende woning vinden. Lees meer

Woningtekort? Bouwen? Of: beter benutten!

Frank Wassenberg

Meer woningen bouwen is een nobele wens en toe te juichen, maar ontoereikende doelstelling. Daarnaast is op korte termijn een meer flexibele en creatieve aanpak nodig, met tijdelijke woningen, aantrekkelijk aanbod voor senioren en maatregelen die woningdelen en doorstromen bevorderen, in plaats van afremmen. Lees meer

Op beeld, maar ook in beeld? Cameratoezicht bij woningcorporaties

Sabine Smits-Schouten, Havensteder

Camerabeelden kunnen zinvol zijn, maar als de wijkbeheerder ‘ze’ op die camerabeelden niet kent, of herkent, hoe effectief is cameratoezicht dan? Lees meer

Ook grote vastgoedpartijen willen samenwerken!

Johan Groot Nibbelink, Kadaster

Onze ervaring is dat lokale eigenaren het meest vanzelfsprekend oog hebben voor het winkelgebied als geheel. Maar onze ervaring is óók dat landelijk opererende vastgoedpartijen in beweging te krijgen zijn. Lees meer

Van visionair denken naar radicaal doen

Afscheidsblog

Paola Huijding

Waar ik bij anderen vaak een angst proef voor alles wat ingewikkeld of onbekend is – en dus algauw wordt gedacht in termen van risico’s, afgebakende budgetten en eigen verantwoordelijkheden –, geniet ik juist van het ‘kaderloos’ denken. Van het proberen begrijpen en beheersen van de complexe werkelijkheid en die zoektocht naar patronen, verbanden en relaties tussen de verschillende maatschappelijke opgaven in de stad. Lees meer

Hoog tijd voor slagkracht in de wijk

Matthijs Uyterlinde

Het is goed nieuws dat kwetsbare wijken en buurten weer landelijk beleidsaandacht krijgen. Naast geld voor onorthodoxe maatregelen op korte termijn, is bestuurlijke en uitvoerende slagkracht met een lange adem nodig. Lees meer

Drie duivelse stikstofdilemma’s

Jenny May, VINU

Onlangs sprak Mark Rutte nog over ‘duivelse dilemma’s’ bij de aanpak van corona. Ik denk dat die term ook geldt bij de aanpak van stikstof, want ik zie drie moeilijke keuzes voor bestuurlijk Nederland. Lees meer