Donald van den akker kl internal thumb small 1587560079

Scorebordjournalistiek

Donald van den Akker

In 2022 hebben we waarschijnlijk een eerste fase in deze aardgasvrije transitie achter de rug. Een mooi moment om te evalueren. Eerder heeft weinig zin, want dan pas zijn de gemeentelijke plannen bekend en wetgeving verder gevorderd. Het is opmerkelijk dat de Rekenkamer al een eerdere evaluatie adviseert. Lees meer

Jack van der bent internal thumb small 1590590708

Normaal omgaan met bijzondere dingen

Jack van der Bent, gemeente Eindhoven

Het antwoord op vragen van woonwagenbewoners ligt vaak voor de hand. Heel veel bijzondere bepalingen of wetten zijn er niet. Het respecteren van de cultuur is in mijn optiek een normale en gezonde basis voor de omgang met alle burgers. Lees meer

Paola huijding internal thumb small 1583331464

Een duo-transitie, net zo lekker als dubbelvla

Paola Huijding

De energietransitie en de transitie naar een circulaire economie kunnen hand in hand gaan, en elkaar versterken. Om aantrekkelijk te zijn moet deze duo-transitie wel lekker smaken. Net als dubbelvla. Lees meer

Wietse van ransbeeck internal thumb small 1590520190

Hoe geef je vorm aan burgerparticipatie in tijden van social distancing?

Wietse Van Ransbeeck, CitizenLab

Door de coronacrisis liggen geplande offline participatietrajecten stil. Met de Omgevingswet in het vooruitzicht, waaronder participatie een belangrijke pijler is, is stilstaan alleen geen optie. In elke Nederlandse gemeente liggen grote vraagstukken op tafel waarbij betekenisvolle inspraak van inwoners een vereiste is. Maar hoe faciliteer je diepgaande participatie online? Lees meer

Petro kuipers internal thumb small 1590431813

Breng energietransitie en leefbaarheid platteland samen

Petro Kuipers, P10

Ik ben ervan overtuigd dat we de grote opgaven waar we voor staan, zoals de energietransitie, alleen aan kunnen als stad en platteland goed samenwerken. Lees meer

Rudi theunissen internal thumb small 1589810392

Participatie in corona-tijd: hoe leggen we contact?

Rudi Theunissen, Eurus

In de huidige corona-crisis zien we in no-time de prachtigste initiatieven ontstaan om elkaar te helpen. De participatiesamenleving, waarbij de overheid sterk inzet op de zelfredzaamheid van haar burgers, lijkt daarmee spontaan een stap voorwaarts te maken. Lees meer

Geert van der heijden internal thumb small 1589802276

Seniorenhuisvesting heeft de toekomst

Caring community als wenkend perspectief

Geert van der Heijden, Femke Nouws en Aart Cooiman, Rabobank

De seniorenhuisvesting van de toekomst maakt onderdeel uit van een caring community. Hierin kunnen kwetsbare doelgroepen waaronder ouderen, net als iedereen meedoen in de samenleving. Participatie, zelfregie en kwaliteit van leven staan centraal in plaats van langer leven met focus op ziekte en zorg. Lees meer