Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland

Hans Groenendijk, Woonzorggroep Samen / Actiz

Over twintig jaar heeft de Kop van Noord-Holland bijna tweemaal zoveel 75-plussers. De urgentie is hoog: nu niks doen, betekent straks tweemaal zoveel verpleeghuisindicaties en dus dubbel zoveel verpleeghuizen. Lees meer

Corporaties: rijk of juist arm; dat is de vraag

Peter van Os, RIGO

Hoe zit het met de financiële positie van woningcorporaties; zijn ze arm of rijk? Er circuleren verschillende opvattingen hierover; bij huurders, bij politici, bij media. Om die lastige vraag te beantwoorden vergelijk ik een corporatie graag met een doorsnee huishouden. Lees meer

Jong geleerd is oud gedaan: tips om meer jongeren politiek te betrekken

Nelise Doornenbal, CitizenLab

Door bewoners al op jonge leeftijd te betrekken, vergroot je de kans dat ze tot op latere leeftijd betrokken blijven. Je toont immers dat je waarde hecht aan hun mening. Lees meer

Handelen in sociale impact met de 'RIKX'

Radboud Koning, Rebel Group

De RIKX is een systeeminnovatie. Het systeem zit slim in elkaar, is betrouwbaar door de betrokkenheid van overheden en experts, en helpt sociaal ondernemers daadkrachtig te ondernemen. Lees meer

Naar een inclusieve én rechtvaardige samenleving

Ali Karataș

Wie oog heeft voor diversiteit en verschillen in de samenleving, is zich bewust van verschillende uitingsvormen van uitsluiting, discriminatie en institutioneel racisme, en verdiept zich in het belang en de waarde van mensenrechten voor een inclusieve én rechtvaardige samenleving. Lees meer

Stikstofvrije woningbouw: van zwartepieten naar roetvegen

Charlotte Dazler en Hans-Hugo Smit, Rabobank Real Estate Finance

Het stikstofdebat vraagt niet om alternatieve feiten, maar om een alternatieve benadering. En die biedt de Handreiking Stikstofvrije Woningbouw: een nieuwe frisse blik op het dossier. Lees meer

Financiering hindert start wooncoöperatie

Johan Conijn, Finance Ideas

Enthousiast beginnen met een groep gelijkgestemden om een wooncoöperatie op te richten. Vervolgens worden er veel obstakels opgeruimd. En dan de financiering. Lees meer