Eric hol internal thumb small 1507727054

Agenda van Twente doorgelicht

Eric Hol

Goed inzicht in het DNA van de bedrijven is van belang, hiermee kunnen de niches worden bepaald waarin Twente daadwerkelijk nationaal en internationaal onderscheidend is. Lees meer

Anouk corel 165x109 internal thumb small 1520872675

Pak je rol in het verduurzamen van de warmteplannen

Anouk Corèl

Verval niet in algemeenheden die zijn gebaseerd op oude technologie en pak je rol in het verbeteren van de warmteplannen! Lees meer

Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

Code oranje voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Saskia Buitelaar

Het Bureau ICT-Toetsing geeft een weeralarm voor de bui die Omgevingswetdeskundigen in het land al zagen hangen: het DSO-in-aanbouw (Digitaal Stelsel Omgevingswet) is onnodig complex. Lees meer

Wouter poels internal thumb small 1507024917

Lang leve het Huis van de Wijk!

Wouter Poels

Ik daag gemeenten uit om op een andere manier naar de rol van het buurthuis te kijken. Door te zoeken naar aanvullende functies voor het buurthuis, gekoppeld aan maatschappelijke problemen. En door ondernemers erbij te betrekken. Lees meer

Vastgoedbelang co koning k internal thumb small 1520874032

Co-living: geen vloek maar een zegen

Co Koning

Aan woningdelen worden zware technische eisen gesteld. Juist in de oudere binnenstedelijke huizen waarom het gaat, zijn die onhaalbaar. Wat Vastgoed Belang het meest tegen de borst stuit, is dat er kennelijk andere eisen worden gesteld aan jongvolwassenen en ouderen ten opzichte van gezinnen. Lees meer

Download internal thumb small 1507127075

Geef mij maar mobiliteit als service

Kees Machielse

Het is best een interessante overweging: de auto inruilen voor een abonnement, van bezit naar gebruik, naar ‘Mobility as a Service’. En toch, alle rationele voordelen ten spijt, de emotie rond het eigen autobezit is sterk. Lees meer

Susan van klaveren internal thumb small 1505129270

‘Ik groet het goede in u’

Susan van Klaveren

Door de hervorming van de langdurige zorg wonen er meer mensen in mijn wijk die net even anders zijn dan anderen. Het leidt tot gevoelens van onveiligheid. De onbewuste ondertoon is dat die ‘vreemde vogels’ geen deel uitmaken van onze maatschappij. Lees meer