Barbara van straaten ivo internal thumb small 1565860744

Dakloos op een hitte-eiland

Barbara van Straaten

In hoeverre is er een gedegen hitteplan met aandacht voor de noden van de groep daklozen? Wat doen gemeenten en opvanginstellingen om hen te beschermen bij extreme hitte? Lees meer

Loof devries internal thumb small 1562763189

De Rotterdamwet en Sint-Juttemis

Jan Peter Loof en Jan de Vries

Als maatregelen mensenrechten aantasten, moet onderbouwd kunnen worden dat die aantasting noodzakelijk en proportioneel is. Dan zal toch iets van effectiviteit van de maatregelen moeten blijken. Dat is tot dusverre niet het geval. Lees meer

David louwerse internal thumb small 1562674983

Zit de groene regio straks op zwart zaad?

David Louwerse

De slimme plattelandsgemeente verknoopt inspanningen in de energietransitie nadrukkelijk aan de behoeften van haar eigen inwoners. En gaat hierover het gesprek aan met de regio. Lees meer

Maaike hiemstra 2 internal thumb small 1562744260

Aanpak van overlast is mensenwerk

Maaike Hiemstra

Het begrijpen van de leefwereld van onze kwetsbare huurders, is de basis voor het opbouwen van een relatie. Lees meer

Roy liebrand internal thumb small 1561538951

Een investering in het fysieke domein levert een besparing in het sociaal domein

Roy Liebrand

Het betrekken van kwetsbare groepen én mensen die je anders niet hoort of ziet. Maar die, net als wij, graag prettig wonen in een fijne wijk die ons stimuleert om mee te doen in de samenleving, is waardevol. Lees meer

Carolien mirjam internal thumb small 1560941477

Lessen uit Londen

Carolien Vermaas en Mirjam Fokkema

Het lijkt nu zo simpel, maar met een blik terug in de tijd is er veel respect voor de Londense lefgozers (m/v) van toen! Visionairs, maar ook harde werkers om te zorgen dat opbrengsten en winsten niet alleen naar Google zijn gegaan, maar ook naar (sociale!) woningbouw, onderwijs en ov-infrastructuur (niet voor auto’s). Lees meer

Susan van klaveren internal thumb small 1505129270

Pannenbier, het hoogste punt van een nieuwe samenleving?

Susan van Klaveren

Samen Beter richt zich op het ingang zetten van een transformatie door het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in plaats van op het bestrijden van ziekte. Geen nieuwe gedachte, maar wel één waarmee menig organisatie worstelt. Lees meer