Kansen zien en ze benutten!

Aart Cooiman, Rabobank

Nieuwe woonruimte bouwen kan ook op bestaande gebouwen. Daarmee geef je naast extra woningen ook invulling aan de vraag van verduurzaming, lagere woonlasten voor de bestaande bewoners en reductie van CO₂ uitstoot. Lees meer

Pieter Pot in de problemen? Ons ondernemersklimaat zit in de problemen!

Annemiek van Tol

Hoe kan het toch dat (nieuwe) bedrijven die sociale, duurzame en circulaire waarden vooropzetten zo moeilijk levensvatbaar worden? Dit zijn toch juist de bedrijven die de nieuwe economie nodig heeft? Lees meer

Circulair bouwen eerst goed definiëren

Dirk Dubbeling, TU Delft

Is circulair bouwen van woningen mogelijk met een volledig fabrieksmatige productie? Lees meer

Slagvaardig maatschappelijke vraagstukken aanpakken vraagt om maatwerk binnen een raamwerk

Wouter Kersten

Maatschappelijke problemen oplossen leent zich niet voor een blauwdruk-aanpak. Er is altijd enig maatwerk nodig. Tegelijk is 100 procent maatwerk onhoudbaar in termen van benodigde middelen. De kunst ligt in het vinden van de optimale mix. Lees meer

Wijken verdichten of de bevolking aanvullen?

Frank Wassenberg en Mathieu Kastelijn

De laat naoorlogse slaapwijken aan de stadsrand, en de locaties daarbinnen, zijn tot nu toe vergeten plekken in de stad; benut ze! Lees meer

Slim met gedrag omgaan

Alissa Kerklingh

Zit er wel genoeg plezier in uw beleid? Beleid gaat vaak uit van voorspelbaar, rationeel gedrag van mensen. Beleidsmakers hebben altijd een beeld van de doelgroep waarvoor ze beleid maken. Dit is vaak gekleurd door (een afwezigheid van) ervaringen met deze doelgroep. Lees meer

Meer regie nodig op realiseren extra standplaatsen?

Frank Dirks

De specifieke woonbehoefte en woonopgave van de woonwagenbewoners vraagt om extra aandacht. Kan gerichte regie bijdragen aan het realiseren en versnellen van extra standplaatsen? Lees meer