Anne kunst kl internal thumb small 1580212414

Wil en weerzin omtrent huisvesting (lage) middeninkomens

Vera Beuzenberg en Anne Kunst

Veel corporaties willen deze groep wel huisvesten, maar vaak zonder dat aan de grote klok te hangen. Het gevolg? Veel woningzoekenden weten niet dat ze bij een corporatie terecht kunnen. Lees meer

Barbara heebels k internal thumb small 1520874603

De kunst van verwachtingen overtreffen

Barbara Heebels, Janneke ten Kate, Gilbert Bal en Pimm Terhorst

Hoe kunt u ook in uw binnenstad de verwachtingen van mensen overtreffen? Naast diepgaand inzicht in de achtergronden en motivaties van bezoekers, vraagt het vooral om lef. Lees meer

Marja appelman foto janita sassen internal thumb small 1571929753

Flexwonen

Marja Appelman

Veel mensen zijn met tijdelijke woonoplossingen goed geholpen. Daarbij brengt flexwonen positieve maatschappelijke effecten met zich mee en jaagt het innovatie in de bouw aan. Lees meer

Michel cappendijk k internal thumb small 1519226578

De landbouwsector dobbert stuurloos tussen markt en overheid

Michiel Cappendijk

De discussie over hervorming van de land- en tuinbouwbouwsector wordt op hoge en luide toon gevoerd. De boeren op het Malieveld en de politiek zitten op z’n zachtst gezegd niet op één lijn. Maar wat mij bij beide kampen opvalt, is dat het steeds gaat over de wat-vraag. Nooit over de hoe-vraag. En juist daar verwacht ik het begin van een oplossing. Lees meer

Johan grootnibbelink internal thumb small 1571666938

Stimuleer je eigenaar!

Johan Groot Nibbelink

De Omgevingswet geeft meer positie aan de initiatiefnemer om ontwikkeling van de grond te krijgen. Maar niet elke eigenaar werpt zich op als initiatiefnemer. En de ene eigenaar heeft meer haast dan de andere. Hoe komt de eigenaar dan in beweging? Lees meer

Arjen zandstra wooncompagnie internal thumb small 1571221572

Niet in het belang van de volkshuisvesting

Arjen Zandstra

Het zal u niet ontgaan zijn, het massale protest tegen de verhuurderheffing. De lijst met bezwaren is lang. Het bezwaar van de corporaties gaat nog dieper: de verhuurderheffing is de bijl aan de wortel van een zelfstandig functionerende sociale huursector. Lees meer

Leontien de waal internal thumb small 1570693200

Bieterballen of bold moves?

Leontien de Waal

Als we geen risico’s durven te nemen vanuit weerzin tegen verlies, dan minimaliseren we daarmee de kans op waardecreatie en een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Lees meer