Op beeld, maar ook in beeld? Cameratoezicht bij woningcorporaties

Sabine Smits-Schouten, Havensteder

Camerabeelden kunnen zinvol zijn, maar als de wijkbeheerder ‘ze’ op die camerabeelden niet kent, of herkent, hoe effectief is cameratoezicht dan? Lees meer

Ook grote vastgoedpartijen willen samenwerken!

Johan Groot Nibbelink, Kadaster

Onze ervaring is dat lokale eigenaren het meest vanzelfsprekend oog hebben voor het winkelgebied als geheel. Maar onze ervaring is óók dat landelijk opererende vastgoedpartijen in beweging te krijgen zijn. Lees meer

Van visionair denken naar radicaal doen

Afscheidsblog

Paola Huijding

Waar ik bij anderen vaak een angst proef voor alles wat ingewikkeld of onbekend is – en dus algauw wordt gedacht in termen van risico’s, afgebakende budgetten en eigen verantwoordelijkheden –, geniet ik juist van het ‘kaderloos’ denken. Van het proberen begrijpen en beheersen van de complexe werkelijkheid en die zoektocht naar patronen, verbanden en relaties tussen de verschillende maatschappelijke opgaven in de stad. Lees meer

Hoog tijd voor slagkracht in de wijk

Matthijs Uyterlinde

Het is goed nieuws dat kwetsbare wijken en buurten weer landelijk beleidsaandacht krijgen. Naast geld voor onorthodoxe maatregelen op korte termijn, is bestuurlijke en uitvoerende slagkracht met een lange adem nodig. Lees meer

Drie duivelse stikstofdilemma’s

Jenny May, VINU

Onlangs sprak Mark Rutte nog over ‘duivelse dilemma’s’ bij de aanpak van corona. Ik denk dat die term ook geldt bij de aanpak van stikstof, want ik zie drie moeilijke keuzes voor bestuurlijk Nederland. Lees meer

Wooncoöperatie, wederopstanding of innovatie?

Marije Raap, gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat ruimte geven aan wooncoöperaties. Maar waarom eigenlijk: is dit dé innovatieve oplossing voor onvolkomenheden in het huidige woonbestel of is het gewoon oude wijn in nieuwe zakken? Lees meer

'De uitvoering' van verwaarloosd weeskind naar redder in nood

Koos van Dijken

De ‘uitvoeringswereld’ is door de coronacrisis en de ongekende crisismaatregelen compleet veranderd. ‘De uitvoering’ is voor heel Nederland de redder in nood geworden en de politici scoren met hun onverdeelde aandacht voor de snelheid en kwaliteit van uitvoering ongekend hoge rapportcijfers. Lees meer