De arbeidsmigranten-paradox

Jeroen van der Velden

Het is paradoxaal: we hebben arbeidsmigranten steeds harder nodig, maar we maken het steeds minder aantrekkelijk voor ze om hier te komen. Lees meer

Hoe een mix van online en offline participatie helpt om een breder publiek te betrekken

Nelise Doornenbal, CitizenLab

Een zo breed mogelijk publiek betrekken maakt je participatieproject representatiever en dus waardevoller. Maar om veel verschillende mensen aan te spreken, inclusief zij die doorgaans moeilijker te bereiken zijn, is het nodig om een hybride aanpak te hanteren. Lees meer

Is vroegsignalering alle moeite, tijd en geld waard?

Anneke Verboom, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Zo’n 10 jaar geleden deden Amsterdamse woningcorporaties nog zo’n 1.000 huisuitzettingen per jaar, inmiddels zijn dat er minder dan 50. En dat op een woningvoorraad van ongeveer 180.000 huurwoningen. Hoe dat kan? Lees meer

Leven in een land met een plan

Maria Molenaar, Woonstad Rotterdam

De toekomstige kwaliteit van huisvesting en ruimtelijke ordening in ons land, en daarmee de kwaliteit van leven voor onze kinderen en kleinkinderen, wordt diepgaand bepaald door alles wat we vandaag doen – of niet doen. Lees meer

Verlangen verbindt: de Samenkracht van Numansdorp

Trix van Os, Alerimus

Trix van Os over de 'Samenkracht' van het verpleeghuis in Numansdorp en wat dit doet voor de saamhorigheid binnen de gemeenschap. Lees meer

Tussen wal en schip? Met een middeninkomen op zoek naar een woning

Bella Bluemink

De huizenmarkt zit muurvast. Dat is geen nieuwe informatie. Maar in wat voor bochten moet je je wringen om toch aan een geschikte woning te komen? Lees meer

Bevolkingsgroei: er valt wat te kiezen… ook voor gemeenten

Ruud Dorenbos en Koos van Dijken

De demografische trends en ontwikkelingen vragen een expliciet bevolkingsbeleid. Er is een brede blik nodig, het gaat immers om de afweging van alle belangen die in het geding zijn, van het kortetermijnbelang van ondernemers tot de langetermijngevolgen voor de samenleving. Lees meer