Rein swart internal thumb small 1553591286

Alleen lukt het niet

Rein Swart

Huisvesting voor kwetsbare mensen en een goede leefbaarheid, daar staan corporaties, voor. Het is dan een pijnlijke constatering dat de leefbaarheid in onze wijken en buurten onder druk staat. Pijnlijk omdat, zoals wij bij Accolade vertellen, het belang van wonen is dat je ’helemaal je eigen plek’ hebt. Lees meer

Simone t hooft internal thumb small 1552560029

Maatschappelijke impact? Betrek er kinderen bij!

Simone 't Hooft

Samen vormen ze zo’n twintig procent van de totale Nederlandse populatie: kinderen. Een behoorlijke groep. Tegelijkertijd ook een groep die nog maar weinig wordt meegenomen in het denken en doen rondom de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Lees meer

Nico van buren k internal thumb small 1511961152

Klaar voor de volgende economische beleidsstap?

Nico van Buren

Het gaat om strategie bepalen én ver vooruitdenken over waar je met je economie naartoe wilt, bedenken wat je daarvoor nodig hebt en van daaruit bepalen hoe je gaat handelen. Lees meer

Maarten hoorn internal thumb small 1551957558

20,5 graden in februari: niet lekker meer

Maarten Hoorn

Hoe bereiden we ons voor op klimaatveranderingen? Al zien we nu wel wat er mis gaat bij een hevige regenbui, wat zal er precies gebeuren bij nog meer regenval? En wat is precies het effect van die hitte in de stad? Lees meer

Nico van buren k internal thumb small 1511961152

Tijd om wakker te worden: China is dichterbij dan je denkt

Nico van Buren

Het wordt hoog tijd dat we onze blik op onze eigen economie verversen en inzien dat China inmiddels veel meer is dan een productiefabriek. Laten we onze economische hoofdrolspeler serieus nemen, erkennen dat China’s opmars niet meer te stoppen is en inzien dat Chinese bedrijven onze eigen kenniseconomie serieus tegenspel gaan bieden. Lees meer

Ruud dorenbos 2 internal thumb small 1520871525

Leren van arbeidsmarktbeleid

Ruud Dorenbos

Uit een UWV-onderzoek komt naar voren dat van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures slechts 6 procent als extra inspanning het inschakelen van de gemeente of het UWV noemt. 6 procent! En dat in een tijd van zo veel (moeilijk in te vullen) vacatures. Lees meer

Annette netty kl internal thumb small 1549356538

Goede woonzorg thuis: geen gezeik allemaal vindingrijk

Netty van Triest en Annette Duivenvoorden

Langer thuis, een te simpele term waar een complexe werkelijkheid achter schuilgaat. Als mensen beperkingen (gaan) ervaren dan start vaak het gepuzzel hoe je je zelfstandigheid kan bewaren. Lees meer