Angela van dijk k internal thumb small 1569411991

Kunst: succesvolle tool bij inburgering

Angela van Dijk

Ik doe een oproep aan beleidsmedewerkers inburgering: betrek culturele partners uit je gemeente bij je plannen. Hun inzet draagt bij aan een succesvolle inburgering! Lees meer

Eric schlangen internal thumb small 1568801467

Familie-initiatieven voor wonen met dementie

Eric Schlangen

Oog voor persoonlijke geschiedenis, normen en cultuur van onze ouderen is de basis voor passende zorg. Ik voorzie dat er door een groeiend tekort aan verpleeghuisplaatsen nieuwe alternatieven in woonzorg aanstaande zijn. Lees meer

Jeroen frank kl internal thumb small 1520873614

Twee keer zoveel daklozen? Werk er dan dubbel zo hard aan!

Jeroen van der Velden en Frank Wassenberg

Minister Hoekstra zoekt doelen voor zijn Investeringsfonds. Nou, dit is er eentje. Geef meer prioriteit aan de woonsituatie van de 40.000 erkende daklozen, en het veelvoud daarvan aan ‘zelfredzame’ daklozen. Lees meer

Karakus litjens kk internal thumb small 1566820507

Geef de Omgevingsvisie een duidelijke basis: Nederland als groene metropool

Hamit Karakus en Pieter Litjens

In de fysieke ruimte zijn de vier opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie allemaal met elkaar verweven. Je kunt geen sterk antwoord op de woningnood bieden zonder daarbij mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie te betrekken. Lees meer

Barbara van straaten ivo internal thumb small 1565860744

Dakloos op een hitte-eiland

Barbara van Straaten

In hoeverre is er een gedegen hitteplan met aandacht voor de noden van de groep daklozen? Wat doen gemeenten en opvanginstellingen om hen te beschermen bij extreme hitte? Lees meer

Loof devries internal thumb small 1562763189

De Rotterdamwet en Sint-Juttemis

Jan Peter Loof en Jan de Vries

Als maatregelen mensenrechten aantasten, moet onderbouwd kunnen worden dat die aantasting noodzakelijk en proportioneel is. Dan zal toch iets van effectiviteit van de maatregelen moeten blijken. Dat is tot dusverre niet het geval. Lees meer

David louwerse internal thumb small 1562674983

Zit de groene regio straks op zwart zaad?

David Louwerse

De slimme plattelandsgemeente verknoopt inspanningen in de energietransitie nadrukkelijk aan de behoeften van haar eigen inwoners. En gaat hierover het gesprek aan met de regio. Lees meer