Samen kom je verder

Kees Telder

De groep, zoals bedoeld in begeleiding en sociaal of professioneel netwerk, is geen hangmat maar een vangnet, dat mensen opvangt als dat nodig is. Uit armoede en schulden geraken is een teaminspanning net als het professioneel samenwerken in een organisatie. Lees meer

Zorg en welzijn: bouwen aan een veerkrachtige samenleving!

Susan van Klaveren

De organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Als we blijven doen wat we altijd deden, dan gaan we het niet redden met elkaar. Lees meer

Hoe klim je hoger op de participatieladder? Een casestudy van de gemeente Schagen

Nelise Doornenbal, CitizenLab

Kies niet altijd voor het gebaande pad van burgers informeren of raadplegen, maar geef burgers wél meer invloed geven door ze minimaal actief te betrekken of liever nog in co-creatie samen te werken aan beleid. Hoger op de participatielader dus. Lees meer

Wie zijn de opvolgers van Arie, Cor en Hannes?

Nico van Buren

Hoe gaan grotere institutionele partijen als beleggers, pensioenfondsen, ontwikkelaars en industrie om met risico en onzekerheid van zeespiegelstijging? Kunnen wij als samenleving van hen leren? Lees meer

Werken aan brede welvaart in de buurt

Yasin Torunoglu, gemeente Eindhoven

Brede welvaart is als begrip belangrijk voor beleidmakers, politici en het bedrijfsleven. Maar elke bijdrage die ervoor zorgt dat inwoners brede welvaart begrijpen, juich ik van harte toe. Lees meer

Grondbeleid en kavels meer inzetten voor woonvariaties senioren?

Annette Duivenvoorden

Gemeentelijke afdelingen wonen & sociaal & grond & vastgoed merken dat zij stevig moeten staan in de grondprijs- en rendementsdiscussies met collega’s. Durft uw gemeente het aan om een toekomstbestendig, maatschappelijk grondbeleid te voeren? Lees meer

Niet naar de maan, maar naar een leefbare aarde

Patrick van Lunteren

Elke generatie gaat ervan uit dat de tijd waarin zij leeft de spiltijd is. Het voortbestaan van de mens en de beschaving is afhankelijk van haar keuzes. Anno 2021 is dat niet anders. Als wij niets doen, dan gaat het mis. We moeten handelen — en wel nu! Lees meer