Leontien de waal internal thumb small 1570693200

Bieterballen of bold moves?

Leontien de Waal

Als we geen risico’s durven te nemen vanuit weerzin tegen verlies, dan minimaliseren we daarmee de kans op waardecreatie en een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Lees meer

Tim schoofs internal thumb small 1571058207

‘Inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit voor werkgevers, ondanks economische groei.’ Wat gaat er mis?

Tim Schoofs

Sandra werkt als juridisch secretaresse bij een advocatenkantoor, Jesse als DTP’er bij een ontwerpstudio en drukkerij, Samir volgt een traineeship bij de provincie en Martin werkt als ondersteuner bij de Brandweer. Hun overeenkomst? Ze zijn alle vier gemotiveerd, hebben veel lol in hun werk, maar ook het stempel ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Lees meer

Razia simone internal thumb small 1570098389

Hoogbouw: efficiënt, maar niet per se veilig

Razia Ghauharali en Simone 't Hooft

In deze tijden van groeiende woningnood en stedelijke verdichting kunnen we soms niet om hoogbouw heen. Niet alleen efficiëntie telt, maar ook leefbaarheid, aantrekkelijkheid en veiligheid, waarbij een gevarieerd aanbod voor uiteenlopende woonwensen en aandacht voor sociale veiligheid bij hoogbouw cruciaal is. Lees meer

Netty van triest 75x75 internal thumb small 1520872214

Een gebiedsgerichte aanpak? Het werkt!

Het effectonderzoek als kompas

Netty van Triest

Van de 24 gebiedscoalities waarmee we als Platform31 optrekken, zien we de urgentie in de sociaal zwakke wijken toenemen. Deze urgentie is niet met een enkel project op te lossen, maar vergt een coalitie van partijen die er jarenlang ‘van willen zijn’. Lees meer

Erik dorscheidt kl internal thumb small 1570022568

Tien tips voor succesvolle governance van je samenwerkingsverband

Eric Dorscheidt

Het Sociaal Domein kent steeds meer samenwerkingsverbanden. Directeuren en opdrachtgevers vragen zich af hoe ze succesvol kunnen blijven en welke onderwerpen zij op de bestuurlijke agenda moeten zien te houden. Lees meer

Angela van dijk k internal thumb small 1569411991

Kunst: succesvolle tool bij inburgering

Angela van Dijk

Ik doe een oproep aan beleidsmedewerkers inburgering: betrek culturele partners uit je gemeente bij je plannen. Hun inzet draagt bij aan een succesvolle inburgering! Lees meer

Eric schlangen internal thumb small 1568801467

Familie-initiatieven voor wonen met dementie

Eric Schlangen

Oog voor persoonlijke geschiedenis, normen en cultuur van onze ouderen is de basis voor passende zorg. Ik voorzie dat er door een groeiend tekort aan verpleeghuisplaatsen nieuwe alternatieven in woonzorg aanstaande zijn. Lees meer