De balansact voor de inclusieve stad

Josje Hoekveld, woningmarktstrateeg AM

Voor een inclusieve wijk moet je weten wat er speelt op straatniveau, onder omwonenden en lokale ondernemers, wat van meerwaarde is voor buurt of bewoners. Ontwikkelen met die inclusieve bril kan de kosten natuurlijk opdrijven, maar dit betekent niet dat inclusiviteit onhaalbaar is. Lees meer

Woonwagenbeleid: tijd voor een brede denkomslag

David Louwerse

Volgens mij is de keuze om eerst in te zetten op de woonsituatie van woonwagenbewoners een goede zet. Tegelijk hoop ik dat dit slechts het begin is. Op basis van de vele gesprekken die ik het afgelopen jaar heb gevoerd, concludeer ik dat de ongelijke en nadelige behandeling van woonwagenbewoners stevig in het economische verkeer verankerd is. Lees meer

Krachtpunten in de wijk

Judith Wolf, Linda van den Dries en Marcel van Nattem, Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc en de Impuls werkplaats

Wat is de waarde van krachtpunten in de wijk? Impuls Werkplaats onderzocht vijf wijkinitiatieven en ziet dat deze ‘samenredzaamheid’ ondersteunen, juist wijkbewoners met een kwetsbaarheid hebben daar veel baat bij. Lees meer

Bouwen? Eerst onderbouwen

Anke Wolters, BPD

De woningopgave wordt nu vaak in kwantitatieve termen geformuleerd (‘1 miljoen woningen erbij tot 2030!’), maar het gaat daarnaast om de kwalitatieve uitwerking: mensen moeten een passende woning vinden. Lees meer

Woningtekort? Bouwen? Of: beter benutten!

Frank Wassenberg

Meer woningen bouwen is een nobele wens en toe te juichen, maar ontoereikende doelstelling. Daarnaast is op korte termijn een meer flexibele en creatieve aanpak nodig, met tijdelijke woningen, aantrekkelijk aanbod voor senioren en maatregelen die woningdelen en doorstromen bevorderen, in plaats van afremmen. Lees meer

Op beeld, maar ook in beeld? Cameratoezicht bij woningcorporaties

Sabine Smits-Schouten, Havensteder

Camerabeelden kunnen zinvol zijn, maar als de wijkbeheerder ‘ze’ op die camerabeelden niet kent, of herkent, hoe effectief is cameratoezicht dan? Lees meer

Ook grote vastgoedpartijen willen samenwerken!

Johan Groot Nibbelink, Kadaster

Onze ervaring is dat lokale eigenaren het meest vanzelfsprekend oog hebben voor het winkelgebied als geheel. Maar onze ervaring is óók dat landelijk opererende vastgoedpartijen in beweging te krijgen zijn. Lees meer