Download internal thumb small 1507127075

Wat dacht u van een 3d-privé regeling?

Kees Machielse

Utopisch of niet: de mogelijkheden en kansen die 3d-printing biedt, zijn oneindig en staan tegelijkertijd nog in de kinderschoenen. Lees meer

Blog portaal kl internal thumb small 1510823440

Van tijdelijke huurkorting naar passend wonen?

Wieke van Veldhuizen en Reijnder-Jan Spits

Een goed plan begint bij gesprekken met alle partijen die direct of indirect een rol spelen in het centrum. Lees meer

Matthijs uyterlinde.hr internal thumb small 1520873400

Wie haalt de kwetsbare wijken uit de wacht?

Matthijs Uyterlinde

Over allerlei onderwerpen is het kabinet voornemens om met gemeenten en andere stakeholders in gesprek te gaan, maar in kwetsbare wijken geeft ze niet thuis. Lees meer

Irene bronsvoort internal thumb small 1520873967

Dag van de ontmoeting en verbeelding

Irene Bronsvoort

We staan er niet zo vaak bij stil. Maar de snelheid waarmee we transformeerde van een productie- naar een kennis- en diensteneconomie en de verstedelijking die daarmee gepaard ging, is behoorlijk indrukwekkend. Vooruitkijken en verbeelden van de toekomst stond centraal tijdens de Dag van de Stad. Lees meer

Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

Keukentafelgesprek over de leefomgeving

Saskia Buitelaar

De tweesprong waarop we staan is de keuze tussen de omgevingsvisie benutten als kans voor de energieke samenleving, of te benaderen als systeemverandering. Lees meer

Anouk corel kl internal thumb small 1520871979

Veranderde mindset van woningcorporatie

Anouk Corèl

Minister Blok veranderde niet alleen de wet, hij veranderde ook de mindset van corporaties. De woningwet legt beperkingen op aan de taakopvatting van corporaties. Maar is het nu echt de wetgeving die de beperkingen oplegt? Of zijn het met name maatschappelijke ontwikkelingen die de corporaties stimuleren om terug naar de kerntaken te gaan? Lees meer

Eelco internal thumb small 1520874067

We moeten de handen ineen slaan

Eelco Ouwerkerk

Met een ‘groen’ kabinet is er nu meer aanleiding dan ooit om door te pakken en de handen ineen te slaan. De transitie naar CO2 neutraal in 2050 lukt alleen op basis van een integrale kwaliteitssprong, waarbij de kantorenmarkt de investeringen niet terugverdient uit alleen de besparing op energiekosten, maar door de meerwaarde die zich uit in verhuurbaarheid en continuïteit. Lees meer