Tippingpoints

Patrick van Lunteren

Er is alle reden om optimistisch te zijn. Nog nooit stond duurzaamheid zo hoog op de politiek bestuurlijke agenda’s. We bereiken een ‘tippingpoint’ in de acceptatie dat er grenzen zijn aan de groei. Lees meer

De vijf G’s van de coöperatieve woonvorm

Aart Cooiman, Rabobank

De coöperatieve woonvorm is hard nodig; om de Groep tot Gebouw te laten komen dienen er zo min mogelijk obstakels in Geld, Grond en Gemeente te worden opgeworpen. Lees meer

Meer diversiteit in de gemeenteraad? Stem op een jongere!

Astrid van Egmond

Ik roep op om op een jonge kandidaat te stemmen, niet alleen omdat zij bij uitstek goede vertegenwoordigers zijn van generatiegenoten, maar ook omdat de gemeenteraad hard toe is aan meer diversiteit in leeftijd. Lees meer

Groene vingers met de Omgevingswet

Maarten Hoorn

Groen in de stad is hot. Telkens als ik een nieuw onderzoek tegenkom waaruit het belang ervan blijkt, koop ik een nieuwe plant - inmiddels bijna maandelijks. En ik koester de machtige bomen voor mijn huis. Dat roept bij mij de vraag op: wat kunnen we doen om onze steden doelgericht te vergroenen? Lees meer

Ben jij een makelaar met mandaat voor impactondernemers? Best een sexy beroep eigenlijk!

Annemiek van Tol

Best een sexy beroep eigenlijk, dat impactondernemen, dacht ik toen ik begin juni begon met werken op de City Deal Impact Ondernemen. Dat durf je wel op een feestje te vertellen. Impactondernemers laten mij zien dat ons economische systeem anders kan. Lees meer

Het begint met een simpel praatje

Michiel Wijnen, Zenzo

Terwijl verzorgingshuizen overal in Nederland sluiten en daarmee ook de welzijnsfaciliteiten in de wijk, zijn huizen en wijken niet ingericht op thuiswonende ouderen en zorgbehoeftigen. Zonder een aangepaste woonvorm ligt eenzaamheid op de loer. Lees meer

"Ik wens je een integrale gebiedsontwikkeling toe"

Jacqueline van de Sande, Beaumont

De essentie van integraal werken, van integrale gebiedsontwikkeling, is dat je de werkelijkheid in al haar complexiteit onder ogen ziet en de manier van werken daarop aanpast. Lees meer