Erik dorscheidt kl internal thumb small 1570022568

Grip op decentrale ruimte in de Omgevingswet

Eric Dorscheidt, KokxDeVoogd

Het Rijk verwacht een hoop van de decentralisatie. Decentrale overheden blijken zich echter (nog) onvoldoende bewust van de decentrale ruimte en de mogelijkheden die dit biedt. Lees meer

Henrike klok rochdale internal thumb small 1578491457

Corporaties en veiligheid: ga aan de slag met integrale wijkaanpak

Henrike Klok, Rochdale

Ook al ligt de kerntaak van de corporatie bij het ‘wonen’, dat is geen excuus om niet bij te dragen aan wat nodig is en verbinding te leggen met ‘school’ en ‘werk’. Lees meer

Anne kunst kl internal thumb small 1580212414

Gezinnen met een laag middeninkomen: laten we ze dobberen tussen wal en schip?

Anne Kunst

Het definitief ophogen van de inkomensgrens voor gezinnen is in lijn met de aanbeveling uit het Platform31-onderzoek Ruimte voor lage middeninkomens, het verlagen van de norm voor eenpersoonshuishoudens is dat niet. Lees meer

Melika levelt hva internal thumb small 1578476471

Open stad – tijdelijke rimpeling of blijvende meerwaarde?

Melika Levelt, Hogeschool van Amsterdam

Geef burgers en ondernemers als initiatiefnemers letterlijk en figuurlijk echt de ruimte in stadsontwikkeling. Lees meer

Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

Participatie verbindt

Saskia Buitelaar

Boeiend om te zien dat zowel de Omgevingswet, als de 3D-transitie (en ook de energietransitie) zoveel belang hecht aan participatie. Of dat nou gaat over betrokkenheid of meedoen naar vermogen, in alle gevallen gaat het om het denken vanuit het perspectief van de bewoner. Zo bezien kan participatie het verbindend element zijn tussen fysiek en sociaal domein. Lees meer

Frank wassenberg 75x75 internal thumb small 1520872445

De woningnoodcrisis en het stigma van tijdelijk wonen

Frank Wassenberg

Tijdelijk wonen is niet een alternatief voor ‘regulier’ of ‘vast’ wonen, maar biedt een alternatief voor níet wonen. Lees meer

Mirjam fokkema k internal thumb small 1526481772

Dan doe ik het toch lekker zelf

Mirjam Fokkema

In Nieuwegein heb ik ervaren dat professionals elkaar nodig hebben bij het ondersteunen van cliënten die thuis wonen. Elkaar kennen, begrip hebben voor elkaars werk én elkaar de ruimte geven om dat werk goed uit te voeren, zorgt voor vertrouwen. Lees meer