Robert steenbrugge internal thumb small 1581676025

De Groene Kaap als inspiratie voor de inclusieve stad

Robert Steenbrugge, Stebru

Een inclusieve stad is een stad waar iedereen zich thuis en verbonden voelt. Neem De Groene Kaap als voorbeeld. Lees meer

Merel mulders breda internal thumb small 1580831712

Met lef en liefde transformeren in Breda

Merel Mulders, gemeente Breda

Naast de beschikbare instrumenten is met name lef en liefde nodig, maar zijn ook creativiteit en een lange adem belangrijke ingrediënten om tot een succesvolle transformatie van leegstaand vastgoed te komen. Lees meer

Ruben bouwman internal thumb small 1579621696

Laat Bert netjes buiten de lijntjes kleuren

Ruben Bouwman

Waar liggen de grenzen van het takenpakket van een wijkbeheerder van een woningcorporatie? Mijn antwoord: laat Bert vooral doen waar hij goed in is, want professionals als Bert zijn goud waard. Lees meer

Erik dorscheidt kl internal thumb small 1570022568

Grip op decentrale ruimte in de Omgevingswet

Eric Dorscheidt, KokxDeVoogd

Het Rijk verwacht een hoop van de decentralisatie. Decentrale overheden blijken zich echter (nog) onvoldoende bewust van de decentrale ruimte en de mogelijkheden die dit biedt. Lees meer

Henrike klok rochdale internal thumb small 1578491457

Corporaties en veiligheid: ga aan de slag met integrale wijkaanpak

Henrike Klok, Rochdale

Ook al ligt de kerntaak van de corporatie bij het ‘wonen’, dat is geen excuus om niet bij te dragen aan wat nodig is en verbinding te leggen met ‘school’ en ‘werk’. Lees meer

Anne kunst kl internal thumb small 1580212414

Gezinnen met een laag middeninkomen: laten we ze dobberen tussen wal en schip?

Anne Kunst

Het definitief ophogen van de inkomensgrens voor gezinnen is in lijn met de aanbeveling uit het Platform31-onderzoek Ruimte voor lage middeninkomens, het verlagen van de norm voor eenpersoonshuishoudens is dat niet. Lees meer

Melika levelt hva internal thumb small 1578476471

Open stad – tijdelijke rimpeling of blijvende meerwaarde?

Melika Levelt, Hogeschool van Amsterdam

Geef burgers en ondernemers als initiatiefnemers letterlijk en figuurlijk echt de ruimte in stadsontwikkeling. Lees meer