Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

De NOVI als een knikkerbak

Saskia Buitelaar

Om als samenleving echt te kantelen, is een gedeelde visie op de leefomgeving nodig. Dat vraagt om inbreng en betrokkenheid van onderop – de onderkant van de knikkerbak. Maar ook om nationale keuzes over de grote opgaven in de leefomgeving. Lees meer

Sible schone internal thumb small 1519811131

Wat houdt het warmterecht voor eigenaar-bewoners in?

Sible Schöne

Het is logisch dat een gemeente die gebouweigenaren verplicht mee te werken aan de uitfasering van aardgas, niet kan volstaan met een (verzwaarde) elektriciteitsaansluiting. Ze heeft ook de plicht om deze gebouweigenaren een redelijk alternatief te bieden. Lees meer

Jeroen vd velden 75x75wr internal thumb small 1520872599

Wat is de magie van de mix?

Jeroen van der Velden

‘Magic Mix’-projecten bieden, meer dan in reguliere huurwoningen, allerlei mogelijkheden om te kunnen bijsturen. Je zou deze sturingskracht social engineering kunnen noemen. Deze ‘sociale aanpasbaarheid’ vindt op verschillende manieren plaats. Lees meer

Michel cappendijk k internal thumb small 1519226578

De circulaire kleren van de keizer

Michiel Cappendijk

Het geloof dat economische prikkels de basis vormen voor een circulair en dus duurzaam bestaan op aarde is niet mijn geloof. Zijn we niet de nieuwe circulaire kleren van de keizer aan het maken? Lees meer

Vera beuzenberg internal thumb small 1520873645

Je zal maar een middeninkomen hebben en willen wonen

Vera Beuzenberg

Vreemd toch.. dat er huurders zijn die een geliberaliseerde huur kunnen betalen en in aanmerking komen voor een sociale woning, terwijl er ook huurders zijn die niet in aanmerking komen voor een sociale woning en geen financiële ruimte hebben om een geliberaliseerde woning te betalen. Lees meer

Annette duivenvoorden   kl internal thumb small 1520872154

Versnellers

Annette Duivenvoorden

Het zijn interessante tijden om te werken aan armoede en gezondheid. Voor professionals die kansen zien in vernieuwende en innovatieve aanpakken is er veel werk te doen. Lees meer

Dries bartelink de argumentenfabriek internal thumb small 1517475247

Denkfouten en drogredenen bij …. het debat over Lelystad Airport

Dries Bartelink

Helder denken, zuiver argumenteren … het zou vanzelfsprekend moeten zijn voor ambtenaren en politici die besluiten nemen met grote gevolgen voor grote groepen mensen. De praktijk laat zien dat dit lastiger is dan we misschien denken. Lees meer