Frieda crooy internal thumb small 1523350136

Resilience, what’s in a name?

Frieda Crooy

Onder professionals die zich bezighouden met de stedelijke problematiek is het zogeheten 'buzzword': resilience. Lees meer

Tineke lupi k internal thumb small 1520871834

Gemeenten, sla nu je slag met de wooncoöperatie

Tineke Lupi

Gemeenten zijn een cruciale partij om burgercollectieven te faciliteren, want tussen de grote spelers op de woningmarkt komen wooninitiatieven al snel in het gedrang. Lees meer

Thijs de la court internal thumb small 1522318966

Een actiegroep voor bewoners in de energietransitie

Thijs de la Court

Als bewoners niet georganiseerd zijn, heb je een probleem met het mobiliseren van de wijk. Daarom zou ik in élke wijk wel een actiegroep van bewoners willen. Lees meer

Irene bronsvoort internal thumb small 1520873967

Dé woonstarter bestaat niet

Irene Bronsvoort

Wat willen starters zelf en hoe kunnen woningcorporaties hun positie op de woningmarkt verbeteren? Lees meer

Han weber internal thumb small 1521543958

Bewoners moeten gaan nadenken over hun energievoorziening

Han Weber

Gebruik van energie gaat onbewust, zeker de laatste vijftig jaar is het zo overvloedig en goedkoop beschikbaar, dat je er nauwelijks nog bij na hoeft te denken. Maar dat gaat veranderen. De energiebehoefte krijgt weer invloed op ons leven. Lees meer

Download internal thumb small 1507127075

Picking the Signals

Kees Machielse

Hoe kan je als stad of regio veel alerter kan zijn op ontwikkelingen die voorafgaan aan het opkomen van de zogeheten winnaars? Oftewel heb meer oog voor de signalen, de eerste zwaluwen, die erop wijzen dat interessante veranderingen op komst zijn en op basis daarvan nieuwe (economische) activiteiten te gaan stimuleren of een vernieuwingsstrategie te ontwikkelen. Lees meer

Pauline bieringa internal thumb small 1521466068

Verenigde verduurzaming

Pauline Bieringa

Vaak zijn juist daar waar de investeringsbehoefte groot is, beperkte middelen beschikbaar. Logisch dus om verduurzaming solidair en als gezamenlijke opdracht ter hand te nemen. Lees meer