Helga koper internal thumb small 1520871197

Start with why…

Helga Koper

Mobility Mentoring® helpt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De hulp- en dienstverlening richt zich op meerdere problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Lees meer

Leibbrand born k internal thumb small 1520505852

Naar een aardgasvrij Delft!

Helma Born en Els Leibbrand

We zijn allemaal bewoners en willen graag fossielvrij wonen. Daarvoor is niet alleen techniek nodig. Ook samenwerking, kennis en vertrouwen zijn belangrijk om de stap naar aardgasvrij wonen aantrekkelijk en daarmee succesvol te maken. Lees meer

Marc ketelaar internal thumb small 1520424884

Er kan zoveel meer dan klassiek leegstandbeheer

Marc Ketelaar

Waarom wordt leegstaand vastgoed niet veel vaker maatschappelijk benut voor woonurgenten? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Lees meer

Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

De NOVI als een knikkerbak

Saskia Buitelaar

Om als samenleving echt te kantelen, is een gedeelde visie op de leefomgeving nodig. Dat vraagt om inbreng en betrokkenheid van onderop – de onderkant van de knikkerbak. Maar ook om nationale keuzes over de grote opgaven in de leefomgeving. Lees meer

Sible schone internal thumb small 1519811131

Wat houdt het warmterecht voor eigenaar-bewoners in?

Sible Schöne

Het is logisch dat een gemeente die gebouweigenaren verplicht mee te werken aan de uitfasering van aardgas, niet kan volstaan met een (verzwaarde) elektriciteitsaansluiting. Ze heeft ook de plicht om deze gebouweigenaren een redelijk alternatief te bieden. Lees meer

Jeroen vd velden 75x75wr internal thumb small 1520872599

Wat is de magie van de mix?

Jeroen van der Velden

‘Magic Mix’-projecten bieden, meer dan in reguliere huurwoningen, allerlei mogelijkheden om te kunnen bijsturen. Je zou deze sturingskracht social engineering kunnen noemen. Deze ‘sociale aanpasbaarheid’ vindt op verschillende manieren plaats. Lees meer

Michel cappendijk k internal thumb small 1519226578

De circulaire kleren van de keizer

Michiel Cappendijk

Het geloof dat economische prikkels de basis vormen voor een circulair en dus duurzaam bestaan op aarde is niet mijn geloof. Zijn we niet de nieuwe circulaire kleren van de keizer aan het maken? Lees meer