Barbara heebels k internal thumb small 1520874603

Kunnen we buiten de binnenstad als concept?

Barbara Heebels

De binnenstad als concept blijft voor mij sociaal, mentaal en economisch van belang. Maar in het denken over de toekomst van onze binnensteden is het van belang om te (h)erkennen dat verschillende schalen en economische structuren door elkaar heen lopen. Lees meer

Dries bartelink de argumentenfabriek internal thumb small 1517475247

Beter beleid en minder protest door inzicht in waarden

Dries Bartelink, De Argumentenfabriek

Bij het vraagstuk afvalinzameling spelen vele waarden een rol, zo ontdekten we tijdens een denktraject in 2017 in opdracht van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Neem de boosheid van mensen over het systeem van ‘omgekeerd inzamelen’. Lees meer

Niels van geenhuizen internal thumb small 1536317505

Gebrek aan regie nekt economische potentie circulaire (bouw)economie

Niels van Geenhuizen, Arcadis

Wij ondersteunen volledig het initiatief van het rijksbrede programma Circulaire Economie en de daaruit voortvloeiende transitieagenda’s. Maar stilstand, of erger nog, achteruitgang dreigt. Onze expertise blijft grotendeels onbenut omdat er geen regie is op transitie circulaire (bouw)economie. Hierbij roepen we de overheid op om deze regierol op te pakken! Lees meer

Rombout jas internal thumb small 1536313372

Statushouders door maatwerk aan het werk

Rombout Jas, InterPactum

In de maatwerktrajecten is sprake van een combinatie van taal, leren en werken, met accent op leren in de praktijk. De gemeente zet hierbij in op het ontwikkelen van een fundament zodat statushouders een passende duurzame baan kunnen verwerven. Lees meer

Rob vander bijl k internal thumb small 1536135579

Wat is een fiets?

Het fietssysteem in kaart gebracht

Rob van der Bijl, Fietscommunity 2.0, VerDuS

De fiets heeft weliswaar een enorme potentie, maar uit de soms moeizame toegang tot het fietssysteem blijkt dat het dagelijks gebruik geenszins vanzelfsprekend is. Lees meer

Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

Back to the future

Saskia Buitelaar

Ik hoop dat de NOVI de heldere visie blijkt te zijn op basis waarvan Nederland – mogelijk radicale – keuzes kan maken. De keuze voor echt duurzame landbouw en voedselvoorziening bijvoorbeeld. Lees meer

Carolinekolenbrander klein internal thumb small 1520871600

Samen op weg

Caroline Kolenbrander

In het doelgroepenvervoer reizen kwetsbare burgers die geen gebruik kunnen maken van de auto of het openbaar vervoer. De chauffeur is als een conciërge, de schakel tussen mens en bus die alles ziet en hoort. Lees meer