Frank wassenberg internal thumb small 1403549353 internal thumb small 1520871564

Komt stedelijke vernieuwing 2.0 uit het buitenland?

Frank Wassenberg

Europese kennis en ervaring inbrengen in de wijkaanpak. Het Deense model kan inspiratie bieden voor het programma ‘Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing’. Lees meer

Rob raven k internal thumb small 1520873363

Stedelijke innovatie - 'the next step'

Rob Raven

'The next step' gaat voor mij vooral om de vraag: wat komt er na het experimenteren? Hoe raken experimenteren verbonden met de gangbare praktijk en met alle partijen die daarin een rol spelen? Lees meer

Corina duijndam k internal thumb small 1520872458

Geen Franse wijkagent

Corina Duijndam

"Nee, het cement in de Franse wijken is niet de wijkagent. Die bestaat er namelijk niet. Het cement in deze wijken bestaat uit de jongeren zelf." Lees meer

Large fons lustenhouwer internal thumb small 1520872120

Daeb/niet-Daeb: “To TI or not to TI”

Fons Lustenhouwer

Om een mix van Daeb en niet-Daeb te realiseren zijn slimme vormen van samenwerking nodig tussen investeerders/beleggers, ontwikkelende/beherende bouwers en corporaties. Lees meer

Vera beuzenberg internal thumb small 1520873645

Behoorlijk vol, die nieuwe huurdersrol

Vera Beuzenberg

Vera werkt bij Platform31 aan vraagstukken over sociale huisvesting. Daarin zijn de Woningwet, huurbeleid en huurdersbetrokkenheid enkele speerpunten. Lees meer

Netty van triest 1 internal thumb small 1520871453

Toekomstbestendig wonen begint vandaag

Tot nu toe zijn het vooral gemeenten die met projecten hun oudere inwoners tot preventieve woningaanpassingen proberen te bewegen. Het is vooral de zorgverzekeraar die hierdoor bespaart op directe, medische kosten als gevolg van valongelukken. Deze ‘split incentive’ stimuleert ‘over de schutting gooi-gedrag’. Lees meer

Netty van triest 1 internal thumb small 1520871453

Dementerende in niemandsland

Op het toppunt van de vergrijzing zullen in Nederland een half miljoen mensen met dementie wonen. Dat terwijl de intramurale capaciteit afneemt tot 100.000 plaatsen. De meeste dementerenden zullen dus zelfstandig wonen. Maatschappelijke steun voor de mantelzorgers is hard nodig. Lees meer