Maarten hoorn 85x85 internal thumb small 1520872605

Omgevingswet: een cadeautje?!

Maarten Hoorn

Zou de lancering van de Omgevingswet in 2019 kunnen aanvoelen als cadeautje? Lees meer

Gera nagelhout internal thumb small 1516715036

Onderzoeksbureau IVO stelt zich voor

Gera Nagelhout

Omdat problemen zoals een ongezonde leefstijl of verslaving nooit op zichzelf staan, pleiten we voor een integrale benadering. Dit passen we zelf toe in ons werk door vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en deskundigheden te onderzoeken. Lees meer

Maarten hoorn 85x85 internal thumb small 1520872605

Opgaven voor het wonen in toekomstig Nederland

Maarten Hoorn

De toekomst van wonen is een collectief handelingsprobleem. Dat de Rijksoverheid hierin een rol heeft, is duidelijk, een rol die verschilt per locatie. Lees meer

Barend van der veen k internal thumb small 1527251475

Overal schijnt de zon ~ Sinnetafels ~

Barend van der Veen

De Sinnetafel doet niet anders dan zorgen dat partijen elkaar vinden en een podium bieden voor de dialoog. Samen kun je dan ver komen. Wethouders hoeven niet meer te sneuvelen en omwonenden kunnen hun energie zetten in de verduurzaming van hun leefomgeving in plaats van in protesten. Lees meer

Han te brummelstroete internal thumb small 1494925349

Over klein, kleiner, kleinst wonen

Han te Brummelstroete

Oog hebben voor een grotere diversiteit op de woningmarkt vraagt om het omarmen van de initiatieven van de outsiders. Lees meer

Anouk corel 165x109 internal thumb small 1520872675

Pak je rol in het verduurzamen van de warmteplannen

Anouk Corèl

Verval niet in algemeenheden die zijn gebaseerd op oude technologie en pak je rol in het verbeteren van de warmteplannen! Lees meer

Rene scherpenisse internal thumb small 1527023116

Passend toewijzen frustreert passend wonen

René Scherpenisse

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”, zei Johan Cruyff ooit. Dat geldt zeker voor het oprukken van de systeemwereld in onze volkshuisvestingssector. Die is ervan vergeven. Lees meer