Pauline bieringa internal thumb small 1521466068

Verenigde verduurzaming

Pauline Bieringa

Vaak zijn juist daar waar de investeringsbehoefte groot is, beperkte middelen beschikbaar. Logisch dus om verduurzaming solidair en als gezamenlijke opdracht ter hand te nemen. Lees meer

Anouk corel kl internal thumb small 1520871979

Veranderde mindset van woningcorporatie

Anouk Corèl

Minister Blok veranderde niet alleen de wet, hij veranderde ook de mindset van corporaties. De woningwet legt beperkingen op aan de taakopvatting van corporaties. Maar is het nu echt de wetgeving die de beperkingen oplegt? Of zijn het met name maatschappelijke ontwikkelingen die de corporaties stimuleren om terug naar de kerntaken te gaan? Lees meer

Blog portaal kl internal thumb small 1510823440

Van tijdelijke huurkorting naar passend wonen?

Wieke van Veldhuizen en Reijnder-Jan Spits

Een goed plan begint bij gesprekken met alle partijen die direct of indirect een rol spelen in het centrum. Lees meer

Farzad ghaus k internal thumb small 1520873223

Van Leids naar eigentijds

Farzad Ghaus

"Wie bang is voor onvoldoende draagvlak, verdient geen ondernemersfonds." Lees meer

Jeffrey mennen internal thumb small 1520872430

Van label B in 2020 naar wensportefeuille in 2050

Jeffrey Mennen, EnergieAmbassadeur

Het in toom houden van de energielasten is ingewikkeld. Zelfs nu er afspraken zijn over een gemiddeld label B in 2020. Wat moet er gebeuren, willen corporaties deze ambitie kunnen halen? Lees meer

Perry hoetjes internal thumb small 1520874275

Van huurcontract naar Wooncontract

Perry Hoetjes

Heremietkreeften geven een lesje doorstromen op de woningmarkt. Lees meer

Perry hoetjes stadgenoot internal thumb small 1527025633

Van foto naar film

Perry Hoetjes

We wijzen de woning toe op basis van een foto – een momentopname – van je leven. Daar is niets mis mee, behalve dat de film van het leven natuurlijk gewoon doorloopt. Lees meer