Sible schone internal thumb small 1519811131

Wat houdt het warmterecht voor eigenaar-bewoners in?

Sible Schöne

Het is logisch dat een gemeente die gebouweigenaren verplicht mee te werken aan de uitfasering van aardgas, niet kan volstaan met een (verzwaarde) elektriciteitsaansluiting. Ze heeft ook de plicht om deze gebouweigenaren een redelijk alternatief te bieden. Lees meer

Jooske baris 75x69 internal thumb small 1520871763

Wat een topstad

Waarom voelt een stad soms zo goed? Wat maakt een stad zo aantrekkelijk? De succesfactoren die maken dat een stad hoog scoort, gaan opvallend vaak over de ‘zachte’ kant van de stad. Ondersteund door een transparant stedenbeleid, gedragen door inwoners, bedrijfsleven en stakeholders. Lees meer

Download internal thumb small 1507127075

Wat dacht u van een 3d-privé regeling?

Kees Machielse

Utopisch of niet: de mogelijkheden en kansen die 3d-printing biedt, zijn oneindig en staan tegelijkertijd nog in de kinderschoenen. Lees meer

Frank wassenberg internal thumb small 1520871426

Waar niemand aan denkt

Frank Wassenberg

Mensen worden ouder dan ze denken. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? Lees meer

Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

Waar blijft de campagne 'Nederland aardgasvrij'?

Saskia Buitelaar

De energietransitie, hoe abstract die voor de meeste mensen ook nog is, gaat uiteindelijk over “koken en stoken bij mensen achter de voordeur”. Lees meer

Jeroen vd velden 75x75 internal thumb small 1520872453

Voorwaardelijk verhuren: is dat eng?

Jeroen van der Velden

‘Magic mix’-projecten dienen als smeermiddel voor de woningmarkt en als tijdelijke overgang tussen geen woning en een reguliere woning. Lees meer

Annette duivenvoorden 75x75 internal thumb small 1520872216

Voorsorteren op later, de winst van het organiseren

Betaalbaarheid en beschikbaarheid voeren nog te veel de boventoon. Een duidelijke visie op wonen en zorg is er vaak nog niet. Lees meer