Zet u ook de koers in naar CO2-neutraal?

Aardgasloos, doe mee!

Een gemiddeld label B in 2021. En dat jaar nadert met rasse schreden. Sinds het ondertekenen van het Energieconvenant veranderde er veel in corporatieland. Veranderingen die met zekerheid geen positief effect hebben gehad op het behalen van die doelstellingen. Ik pleit voor een verbreding van de horizon, een met het oog voor de afspraken van 2021, maar met het vizier op de verduurzamingsopgave die daarna komt. Met de Energieagenda van Kamp als belangrijke basis.

In corporatieland zie ik een zeer wisselend beeld. In sommige regio’s slagen corporaties en in andere regio’s blijven ze achter. Toch zie ik dat de sector zich wel degelijk realiseert dat er meer moet gebeuren. Of dit nu onder het mom van betaalbaarheid of milieu gebeurt, vind ik niet eens zo relevant. Het corporatiebezit moet toekomstbestendig en courant zijn. Dit kan niet meer zonder ingrijpende veranderingen door te voeren op het gebied van energetische duurzaamheid, comfort, levensloopbestendigheid en functionaliteit. Gelukkig gaan deze hand in hand.

Wat mij betreft vraagt dit om het verbreden van de horizon, één die de doelstellingen uit 2021 in het oog houdt, maar tegelijkertijd ook verder reikt. De Energieagenda van demissionair minister Kamp biedt hier wat mij betreft een belangrijke basis voor. Op basis van het Klimaatakkoord van Parijs maakt Kamp een goede en realistische doorkijk naar 2050. Het accent ligt op de reductie van CO2 met niveau tussen de 80-95 procent in 2050 ten opzichte van 1990. Alle middelen die hiertoe bijdragen zijn geoorloofd. Volgens de Energieagenda is inzet op CO2-reductie de meest kosteneffectieve manier om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Op deze manier wordt de optimale balans tussen duurzame opwekking en isolatie bereikt.

In de functionaliteit ‘Lage temperatuur warmte’ schetst Kamp de contouren van de wijze waarop we dit kunnen realiseren in de gebouwde omgeving. Naast opgooien van enkele serieuze ballonnetjes die de corporatiesector op zijn grondvesten doet schudden, schetst hij enkele realistische scenario’s om naar een (aard)gasloze omgeving in 2050 te komen. En wie hier allemaal een belangrijke verantwoordelijkheid en voortouw in moeten nemen. De rol van gemeenten en netwerkenbedrijven zijn essentieel om deze transitie te initiëren en faciliteren.

Laten we de koers alvast inzetten en bij duurzaamheidsrenovaties toewerken naar het einddoel CO2-neutraal. Dat betekent NOM, via no-regret naar NOM of isoleren en aansluiten op warmtenetten (die op termijn CO2-neutraal worden gemaakt) zodat de corporatiewoningen op termijn aardgasloos zijn. Een grote opgave, maar met inspanningen vanuit de corporatiesector, overheden en netwerkbedrijven kunnen we er wat moois van maken. Doen jullie mee?

Peter Hopmans

Meer informatie: