Woongemeenschap wil het verschil blijven maken in Overvecht

Verscholen tussen de portiekflats en de garageboxen in de Utrechtse aandachtswijk Overvecht staat een blok van vier woningen en winkelruimtes. Sinds 2008 huist hier Woongemeenschap Overhoop; een kleine community van mensen die vanuit hun geloofsovertuiging het verschil willen maken. Zij wonen niet alleen samen maar streven naar ontmoetingen en verbinding met de buurt. Hiertoe is er een reeks van activiteiten opgezet, van een Weggeefwinkel en een Natuurgroep tot buurtwerk en opvang voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. In onzekere tijden waarin sloop was voorzien, is Overhoop uitgegroeid tot een belangrijke vaste waarde voor de wijk en haar bewoners.

Inmiddels is woningcorporatie Mitros begonnen met het opknappen van de omliggende woningen. Aan Overhoop heeft ze gevraagd om een eigen voorstel voor de toekomst. Deze kans hebben de bewoners met beiden handen aangegrepen. Als wooncoöperatie willen ze het blokje verwerven en zelf, op hoog niveau duurzaam renoveren.

Voor de woongemeenschap is collectief eigendom een logische stap na 9 jaar van zelfbeheer. Aan de motivatie en ambities van de bewoners zal het niet liggen. Maar om de woningen te kunnen verwerven, moest er een doortimmerd voorstel komen. Met behulp van de experts van Vannimwegen en deskundigen uit het eigen netwerk werd het businessplan voor wooncoöperatie Overhoop opgesteld. Uitganspunt is en blijft zelfstandig werken aan een betere wereld, te beginnen bij jezelf en de eigen buurt. Daartoe gaat de wooncoöperatie de woningen verhuren aan de leden van de woongemeenschap en het complex beheren. Voor de activiteiten wordt een aparte stichting in het leven geroepen.

Het spannendste deel van het businessplan zijn de financiën. Door steun van enkele geldschieters blijkt Overhoop tot veel in staat, maar een maatschappelijke waardering van het vastgoed is ook noodzakelijk. Woningcorporatie mogen hier onder een experiment met verkoopregels gehoor aan geven. De komende tijd moet uitwijzen of Mitros het bod van Overhoop zal aanvaarden en de plannen om als wooncoöperatie verder te gaan, echt gerealiseerd kunnen worden.