Woningbouwprogrammering: naar de next level!

Je kent het wel. Je garagebox staat (te) vol met spullen, waarvan je zeker de helft van de dozen al jaren niet meer hebt geopend. Tijdens je laatste vakantie heb je als noodgreep een aantal dozen bij de plaatselijke kringloopwinkel afgeleverd, maar dat is voor de rest van de dozen geen optie. Stel dat er spullen in zitten die je ooit nog nodig hebt! Daar sta je dan met je mooie nieuwe fiets. No way dat die nog in je garage past. Je besluit een extra garagebox te huren. Ideaal, je hebt nu zelfs ruimte over! Maar is dat een goede oplossing? Je breidt uit zodat je langer kunt doorgaan met verzamelen. Je maakt ruimte voor de waardevolle spullen, maar ook voor de oude troep!

Het dilemma van de volle garagebox is een metafoor voor de huidige kwantitatieve manier van woningbouwprogrammeren. Staan er voldoende woningen in de planmonitor van de provincie, dan zijn nieuwe woningbouwplannen niet meer mogelijk. Aangezien veel gemeenten kampen met planmonitoren die vol zitten met plannen die waarschijnlijk niet binnen nu en tien jaar gerealiseerd zullen worden, is het voor hen lastig om goede woningbouwkansen te pakken. Veel provincies en gemeenten denken daarom hard na over oplossingen. De eerste opruimacties zijn achter de rug, waardoor een deel van de oude dozen is weggewerkt. Dat heeft gemeenten echter veel geld gekost omdat het nodig was om marktpartijen uit te kopen. En ook provincies vonden een oplossing, zoals het verruimen van de planmonitor: de extra garagebox.

Woningbouwprogrammering blijft in de meeste gevallen gaan over aantallen, terwijl provincies en gemeenten beide van mening zijn dat de monitoring over kwaliteit moet gaan in plaats van kwantiteit. Daarbij willen ze inspelen op de actualiteit die op dat moment speelt. Ze willen een adaptief systeem. Maar wat is een adaptief woningbouwsysteem? Naar het antwoord gaan we op zoek tijdens de leerkring Adaptief programmeren.

Begrijp ons niet verkeerd, we juichen de ontwikkelingen heel hard toe! We zijn blij te zien dat de eerste stappen zijn gezet, want de eerste stap is vaak de moeilijkste. We nodigen provincies en gemeenten uit om de volgende stap te zetten en samen met ons na te denken over verbetering van het systeem – of zelfs het bedenken van een ander systeem – dat stuurt op kwaliteit. In termen van de volle garagebox: een slim systeem, waarbij je je beter bewust bent wat je überhaupt een plek gunt en waarbij de drempel tot herordening minder hoog is dan nu. Een garagebox die problemen oplost in plaats van parkeert.

Gemeenten en provincies, meld je aan en denk met ons mee op welke manier jullie de woningbouwplannen die echt van meerwaarde zijn, kunnen realiseren en wat daarvoor nodig is. Inspireer elkaar tot vervolgstappen en til elkaar naar de next level!