Who wants (to) change?


change

Willem Heesen

Vorige week kwam ik deze cartoon tegen. De boodschap is duidelijk. Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. En om verandering mogelijk te maken, moeten mensen zich aanpassen. Een cultuurverandering bij ruimtelijke vakprofessionals is nodig om met de nieuwe Omgevingswet te gaan werken.
Onder de noemer ‘Eenvoudig Beter’ werken rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties nu al samen aan de Omgevingswet in het programma ‘Nu al Eenvoudig Beter’ (NaEB).

De roeping van NaEB is om ruimtelijke professionals te bewegen nu al in de geest van de Omgevingswet te werken. Loslaten, vertrouwen en overheidsparticipatie in de praktijk. Hoe kan dit beter dan goede voorbeelden een podium te geven en daarmee dolende geesten te inspireren met praktijkervaring? Een van deze voorbeelden is de nieuwe Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Niet ‘nee-mits’, maar ‘ja-tenzij!’. Niet voor elk wissewasje een vergunning aanvragen, maar erop vertrouwen dat de burger weet wat hij doet en dat mensen het water niet in de weg gaan zitten. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker bij het hoogheemraadschap intern. Er wordt door iedereen al tig jaar op een ‘nee-mits’ manier gewerkt. Change that maar eens!

Thea de Roos en Wouter van der Gaag durfden het aan om hun werkwijze bij Rijnland over een andere boeg te gooien. Hoewel zij net niet de NaEB-trofee wonnen op 3 februari 2015, verdienden ze die wat mij betreft wel. Een eeuwenoude traditie van ingenieurskunst, vergunningverlening en een gevestigde manier van werken binnen het waterschap verander je immers niet zomaar. Daar is durf en visie voor nodig. Obama riep bij zijn eerste verkiezing: change we can believe in! Ik geloof in de verandering die bij het Hoogheemraadschap van Rijnland is ingezet. Yes we can, ja-tenzij!