Wat is een fiets?

Het fietssysteem in kaart gebracht

Wat is een fiets? Dat lijkt een flauwe vraag, maar bij nader inzien gaat er veel achter schuil en is het antwoord uitgebreider dan op het eerste gezicht lijkt. De fiets heeft weliswaar een enorme potentie, maar uit de soms moeizame toegang tot het fietssysteem blijkt dat het dagelijks gebruik geenszins vanzelfsprekend is.

Uit recent onderzoek naar vervoersarmoede (Rob van der Bijl en Hugo van der Steenhoven, in opdracht van de G4) blijkt dat het voor velen (ook in fietsland Nederland) een grote stap is om te gaan fietsen. Het fietssysteem blijkt complex. De ‘leesbaarheid’ en bruikbaarheid ervan veronderstellen zowel allerhande vaardigheden bij de gebruiker, als verschillende voorzieningen in de omgeving. Als die vaardigheden (handig opstappen, goed sturen, juiste zithouding, kennis verkeersregels, zelfvertrouwen in het verkeer, etc.) en voorzieningen (goede fietswinkel, betaalbare reparaties, veilige stalling bij huis en bestemming, etc.) geheel of gedeeltelijk ontbreken of niet naar behoren functioneren, zijn de mogelijkheden tot fietsen op zijn minst beperkt. Daar komt bij dat fietslessen om allerlei redenen voor velen niet beschikbaar zijn en aanschaf en onderhoud van een fiets lang niet altijd voor iedereen betaalbaar zijn.

Verder is het afstandsbereik van de fiets gelimiteerd. En blijkt het voor velen niet vanzelfsprekend mogelijk om het bereik op te voeren door over te schakelen op een e-fiets. Zo is dit bereik deels afhankelijk van de vaardigheden van (potentiële) gebruikers. In ongunstige situaties is het bereik kleiner dan strikt technisch gezien nodig zou zijn. Fysieke inspanning is een barrière voor degenen die niet al te fit en gezond zijn. Andere belemmeringen om te fietsen hebben een sterk cultureel karakter, bijvoorbeeld om dat in sommige culturen er een taboe berust op het fietsen door vrouwen.

De Fietscommunity wil de komende tijd het fietssysteem nauwkeurig en volledig in kaart brengen. De bijeenkomst van 27 september in Utrecht vormt hiervoor het startschot. Het gebruik en de gebruikers staan daarbij centraal. Hoe gaan ze om met de fietsinfrastructuur, -voorzieningen en -regels? En waar leidt dit toe, dus wat zijn de resultaten en effecten wanneer fietsen goed van de grond komt? Met andere woorden: hoe presteert het fietssysteem? Is het voor iedereen toegankelijk?

Fietsen: Armoede of rijkdom?

Fietsen wordt ons met de paplepel ingegoten. Je zou dus niet denken dat in ons land fietsarmoede een issue is. Toch is er een groep mensen in Nederland waarbij fietsen niet vanzelfsprekend is. Hoe maken we fietsen voor iedereen toegankelijk? Bijeenkomst van de Fietscommunity 2.0 van VerDuS, donderdag 27 september, Utrecht.

Aanmelden