Warmtetransitie: van data en inzicht naar samen doen!

Veel gemeenten vinden het lastig om te beginnen met de warmtetransitie. En terecht, het gaat om ingrijpende keuzes die gemeenten graag weloverwogen en goed onderbouwd willen maken. Er is veel data beschikbaar, maar waar begin je? De regie voor de transitie ligt bij gemeenten. Dan is het belangrijk dat daar ook de kennis wordt opgebouwd en de data beschikbaar is.

Daarom hebben we een format voor een Wijkpaspoort ontwikkeld voor alle gemeenten in Nederland en organisaties die gemeenten ondersteunen met de warmtetransitie. Dat is een infographic die in één oogopslag de kerndata en -inzichten voor de warmtetransitie van een bepaalde wijk laat zien. Alle gemeenten kunnen nu aan de slag door het format per wijk te vullen. Het format en de toelichting zijn kosteloos beschikbaar zodat gemeenten zelf aan de slag kunnen.

Het ontwikkeltraject van het Wijkpaspoort was erg leerzaam. Samen met 9 gemeenten, Expertisecentrum Warmte (ECW), VNG/Programma Aardgasvrije Wijken en het Nationaal Programma RES hebben we waardevolle expertise gebundeld en het traject doorlopen.

Het ontwikkeltraject leverde drie belangrijke inzichten op voor de start en uitvoering van de warmtetransitie:

  1. Ga het als gemeente gewoon doen. Het Wijkpaspoort is er nu, het is nu gemakkelijker geworden om te beginnen. Datagedreven aan de slag. Je leert echt van de inzichten die je verzamelt en zo houd je zelf de regie. Je leert ook de beschikbare handreikingen toepassen, zoals de Leidraad en de Startanalyse van het ECW.
  2. Doe het niet alleen! Zorg dat disciplines samenwerken. Tijdens het ontwikkeltraject van het Wijkpaspoort werkten van elke gemeente een energiespecialist of projectleider warmte samen met een (geo)dataspecialist. Dat samenwerken helpt je ook echt vooruit. Je kan zo ook op een praktische manier invulling geven aan data gedreven werken en samen voorbereiden op keuzes.
  3. Data is niet alles. Het biedt inzichten en het is echt een goede basis maar data alleen bepaalt niet de transitie. Je moet in gesprek en maakt als gemeenten uiteindelijk samen met bewoners en stakeholders de keuzes. Dat proces is essentieel de komende periode.

We blijven samen aan de slag. We zijn nu bijvoorbeeld met de VNG in gesprek om een koppeling te maken met de landelijke datavoorziening DEGO. Daarmee kun je het Wijkpaspoort nog sneller vullen. En er ontstaan bij de uitvoering van het Wijkpaspoort weer nieuwe informatiebehoeften waar we aan bij willen dragen. Zo ontstaat kennis, wordt het Wijkpaspoort nog beter en nog belangrijker: de warmtetransitie komt weer een stap verder. Graag horen we de ervaringen de komende periode!

Download het format Wijkpaspoort en de toelichting

Voorbeeld Wijkpaspoort kadaster