Voorwaardelijk verhuren: is dat eng?


Jeroen van der Velden – 24 maart 2016

Voorwaardelijk verhuren was een eeuw geleden gebruikelijk. Huurcontracten waren vaak tijdelijk en huurbescherming bestond nauwelijks. Door allerlei wetten en sancties is het huren onder voorwaarden zo goed als uitgebannen. Huurcontracten gelden voor onbepaalde tijd en kennen een hoge mate van huurbescherming voor de zittende huurder. Zolang hij zich redelijk gedraagt en huur betaalt, kan de verhuurder het lopende huurcontract niet zomaar opzeggen. Zo hoort het toch?

Voor veel nieuwe huurders anno 2016 is dit systeem echter een vloek. De huurmarkt zit op slot, wachtlijsten groeien en de doorstroming stagneert. Tegelijkertijd neemt het beroep op sociale huurwoningen toe, nu met arbeidsmigranten en vergunninghouders. Maar ook met andere groepen nieuwkomers zoals studenten, gescheiden mensen, uitstromers uit intramurale instellingen en ex-dak- en thuislozen.

Deze groepen hebben geen tijd om lang te wachten en geen geld voor een dure woonoplossing. Zij willen snel wonen. Een opvallende en veelbelovende nieuwe woonvorm is de Magic Mix, woongebouwen waar diverse doelgroepen tijdelijk gemengd samen wonen. Vaak gaat het om bestaande gebouwen, zoals voormalige verzorgingshuizen of lege kantoren.

Uit onderzoek van Platform31 blijkt dat ‘Magic mix’-projecten vooral de laatste twee jaar als paddenstoelen uit de grond schieten. Overal wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van samenwonen door groepen die moeilijk aan de bak komen. Ze dienen als smeermiddel voor de woningmarkt en als tijdelijke overgang tussen geen woning en een reguliere woning.

‘Magic mix’-projecten zijn veelbelovend, maar ook kwetsbaar als het gaat om imago, overlast en veiligheid. Bewoners leven op een intensievere manier samen met soms kwetsbare medebewoners. Het is daarom onvermijdelijk dat deze experimenten voorwaardelijkheid terugbrengen in het huren. Door het aanbieden van tijdelijke contracten, met eisen aan de toelating (‘Past u in dit project?’) en voorwaarden aan het verblijf zelf (huisregels).

Zijn dergelijke voorwaarden eng? Ik vind van niet. Zolang deze projecten een beperkt deel van de huurmarkt uitmaken voegen ze waarde toe aan de woningmarkt voor eenieder die snel betaalbare woonruimte nodig heeft. We moeten dan wel accepteren dat het voortdurend zoeken is naar de juiste mix bewoners, met voorwaardelijkheid en maatwerk als onmisbare instrumenten.