Voorsorteren op later, de winst van het organiseren

De Simeon en Anna, het Bruishuis, De Lucas Community, het Kulturhus Nieuwkoop, De Nieuwe Energie en De Hoge Weide. Het zijn stuk voor stuk wonen-en-zorg projecten (her)ontwikkeld door corporaties of burgerinitiatieven met een duidelijke functie voor buurt en omwonenden. Voor drie projecten is het een verlenging van de levensduur van het pand met weinig kapitaal. De weg gekozen van het ‘onmisbaar maken’. Want voor een goed en gedragen woonconcept volgt het geld ook wel. Voor drie andere projecten was aanzienlijk meer kapitaal nodig en zijn in functie ‘state-of-the-art’. De slimme combinaties van wonen met welzijn en zorg, levert een functie op die ook niet meer is weg te denken uit de buurt. Een positie verkregen en nu blijven vasthouden.

De corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen van Platform31 en KCWZ streek op deze zes locaties neer, ter inspiratie. Dertig corporaties – van kwartiermakers, strategen, managers tot sociaal beheerders – en vele gastsprekers voerden discussie over de opgave voor de corporatie nu zorgdoelgroepen langer zelfstandig thuis blijven wonen en ook hoe dit concreet te maken. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voeren momenteel nog maar al te vaak de boventoon. Een duidelijke visie op wonen en zorg is nog niet manifest. Belangwekkend is het wel. Ook het Rijk heeft het tot een van de prioritaire thema’s voor de prestatieafspraken benoemd. Maar echte slagen moet nog worden gemaakt.

Veel ruimte om te investeren in vastgoed is niet meer voorhanden. Kijk daarom vooral breder is het devies van de leerkring. Er kan meer als corporaties inspringen in het coördineren en faciliteren van wonen-diensten-zorg-arrangementen. En, let wel, corporaties hebben een grote staat van dienst op dit onderwerp – van woonzorgproject, wooncomplex tot woongroepen. Bovendien huisvesten zij een grote groep huurders met een zorgvraag. Corporaties zijn een van de weinige organisaties die regelmatig echt achter de voordeur van haar huurders komt en beluistert wat aan de hand is. De woonconsulent, huismeester of sociaal beheerder ziet ook dat een deel van deze bewoners meer nodig heeft dan uitsluitend een goede woning.

Corporaties maak zichtbaar wat je al doet en wat je kunt arrangeren waardoor je veel meer voorsorteert op de behoefte van de (toekomstige) kwetsbare huurder. Bouw mee aan de buurtinfrastructuur en zorg dat je aansluit op de sociale netwerken, waardoor je onmisbaar bent in wijken en buurten. Goed wonen is een van de basisvoorwaarden om langer vitaal te zijn en met eigen regie te kunnen wonen. Als corporaties vanuit het wonen de vitaliteit van bewoners en wijken ondersteunen, dan volgt als bijna vanzelf de legitimiteit.

Annette Duivenvoorden, Platform31