Versterking van het platteland door verknopen van belangen

In de Boterhuispolder net buiten Leiden vindt een kettingreactie van nieuwe initiatieven en samenwerkingen plaats. Dit leidt ertoe dat in de polder functies nu slim worden gecombineerd, waar recreanten, boeren en weidevogels van profiteren. Alle ontwikkelingen samen zorgen voor een toekomstbestendig gebied met nieuwe waarde die het platteland biedt voor de stad en andersom.

Ruimte voor de natuur

Waar het begon? De gemeente Teylingen ontwikkelde een woonwijk en zocht hiervoor een gebied om de natuur te compenseren voor deze uitbreiding. Zij vonden hiervoor de Boterhuispolder, met zelfs meer vierkante meters dan benodigd. Om de natuur in dit gebied voldoende ruimte te geven moest er wel wat gebeuren. Naast de natuuropgave speelde er namelijk dat de verdienmodellen van de aanwezige boeren onder druk stonden, zij kunnen vanwege de beperkte omvang van hun land niet mee in de schaalvergroting in de agrarische sector.

Van dromen naar daden

De ambtenaren van de betrokken gemeenten kregen ruimte van hun bestuurders om met de boeren om tafel te gaan zitten. Daar bleek dat zij zoeken naar andere of aanvullende bronnen van inkomsten. Zij verkenden hun dromen. Streekproducten, een loge, rustpunten voor recreanten, kanoverhuur… Er werd gezocht naar een manier om de belangen van de boeren en de gemeenten samen te brengen. Het antwoord hierop was als volgt. De boeren gingen de natuur in de polder beheren. Dat betekent bijvoorbeeld in het voorjaar de weilanden laten onderlopen met water en het maaien uitstellen om plaats te maken voor weidevogels. De gemeente ontsluit het gebied voor recreatie met een fietspad, waar de boeren op aan kunnen sluiten met hun diensten en producten.

Belangen verknopen

In de samenwerking werden de belangen van de gemeenten en de boeren zo verknoopt. Daarbij is het bijzonder hoe het de bouw van een woonwijk een kettingreactie in gang kan zetten voor een totale gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling van dit gebied zorgt daarnaast voor meer verbinding tussen stad en platteland. Stadsbewoners hebben nu iets te zoeken in het nabije platteland. Dit soort groene uitlopers zijn nodig om fietsers en wandelaars te verleiden tot een tochtje buiten de stad. Waarbij de boeren dankzij hun bezoek kunnen blijven ondernemen, helpen het landschap in stand te houden en bovenal in deze prachtige polder blijven wonen en werken.

Duncan van den Hoek (ministerie van BZK) en Merel Ooms (Platform31)

Meer informatie