Versnellers

Van have en havenots naar cans en cannots , zo typeert het Sociaal Cultureel Planbureau de toenemende scheidslijnen over de afgelopen 25 jaar in de leefsituatie en sociale verschillen in Nederland. In december berichtte zij in De sociale staat van Nederland 2017 over de blijvende kloof in de samenleving. De uitdaging waar we voor staan is om zoveel mogelijk mensen mee te laten komen in onze samenleving, die steeds meer van mensen vraagt. Sinds 2013, is het beleid steeds meer gericht op eigen kracht en participatie van mensen. Het gaat dan om het blijvend aanleren en toepassen van vaardigheden – van social media tot meedoen op arbeidsmarkt. Mensen moeten daarin zelfredzamer en ondernemender worden. Maar niet iedereen lukt het op eigen kracht. Zeker niet als problemen zich opstapelen.

Wat als mensen niet mee kunnen komen, ze het niet redden om bij te blijven, of hun financiële- en gezondheidsproblemen elkaar in de tang houden? Wat als mensen zich schamen, wantrouwen hebben richting de overheid en hulpverleners of hun problemen gewoonweg ontkennen?

Het zijn interessante tijden om te werken aan armoede en gezondheid. Voor professionals die kansen zien in vernieuwende en innovatieve aanpakken is er veel werk te doen. Voor een meer preventieve aanpak, omdat twee domeinen moeten worden verbonden, én om de mensen passend te ondersteunen. Qua doelgroep: hoe bereik je de doelgroep van lage ses, hoe kom je met de mensen waarover het gaat in gesprek en waar begin je mee? En in termen van proces: Hoe organiseer je dit, krijg je tijd en ruimte, en weet je dat je aanpak slaagt?

Platform31 en Pharos organiseerden vorig jaar een leerkring en werkten met 6 innovatieve projecten aan het structureren en het versnellen van hun aanpak. Vanwege succes organiseren we dit jaar een tweede editie. Doet u met ons mee? Wij zoeken vernieuwers die armoede en gezondheid verbinden om de cannots die basis te bieden om zich verder te ontplooien.

Innovatieve aanpakken gezocht

Pharos en Platform31 zoeken voor het Gezond in…-programma innovatieve aanpakken die hun zoek- en leerproces willen spiegelen. Meer informatie