Verlangen verbindt: de Samenkracht van Numansdorp

Ogenschijnlijk heeft in Numansdorp ons verpleeghuis niet zo veel gemeen met de fanfare en de voetbalvereniging. Maar samen met de kerken, basisscholen en ondernemers vormen we de kern van het informeel dorpsberaad. We slaan de handen ineen voor het behoud van de saamhorigheid in het dorp. Ons motto: ‘Niemand tussen de wal en het schip!’ En het werkt, mensen! Het werkt echt.

Van oudsher kende iedereen in het dorp iedereen. De bewoners van onze zorglocatie hebben soms letterlijk gedeelde levenservaring. Ook genieten ze ervan dat ‘de kleindochter van de zus van een schoolvriendinnetje’, het zorgmaatje is. Dat is vertrouwd.

In het dorp verandert er veel: er worden nieuwe wijken gebouwd, er komen nieuwe gezichten wonen, er is voortdurende beweging en groei. Gelukkig is er ook veel vertrouwds: ‘de voetbal’ bestaat al 75 jaar en de fanfare ruim 100. De mooie hervormde kerk is het oudste gebouw van het dorp. En ‘ons bejaardentehuis’ viert zijn 55e verjaardag. De vele gezamenlijke evenementen én vaste ontmoetingsmomenten in kerk of verenigingsleven zorgden van nature voor stevige relaties en verbindingen. Maar tijden én mensen veranderen.

Open huis

Zes jaar geleden hebben we daarom de ramen en deuren van ‘ons bejaardentehuis’ letterlijk opengezet. Wees welkom, 24/7. We kunnen en willen delen wat we hebben. Want in de oorsprong is ons tehuis van het dorp. Het is ontstaan door de inspanning van de kerken en daarna in de gemeenschap geworteld en gegroeid.

Wij als organisaties maakten nieuwe vrienden, soms schoorvoetend (“Wat moeten wij als bejaardenhuis nu met de tafeltennis- of voetbalclub?”), soms vertrouwd. Sommigen hielden de poorten van het eigen domein stevig gesloten. Maar nu, zes jaar later, is in onze zorglocatie de bibliotheek gevestigd, houdt de wijkagent er kantoor, net als het wijk- en jeugdteam, de huisarts, prikpost en verschillende anderen. Maatschappelijke groepen maken er gebruik van voor overleg of activiteiten en de flexibele werkplekken bieden internet of een rustige plek om te lezen of werken. Maaltijden die overblijven worden er via ‘Good to go’ opgehaald, soms voor hele gezinnen. Het is vaak een drukte van belang. Gelukkig kan het weer, nu na corona.

Nu heel veel ouderen thuis blijven wonen, is het extra belangrijk dat ons tehuis een vangnet is, een veilige plek waar ze samen kunnen eten, handwerken, dansen, zingen, bidden, waar ze gekend worden. Het geeft structuur én gezelligheid, dé functies van de oude verzorgingshuizen.

Samenkracht

En het ‘samen’ werkt door. Op ons plein speelt de fanfare, houdt de school haar eindmusical en start de avondvierdaagse. Het zomerprogramma voor Numansdorp wordt in gezamenlijkheid georganiseerd. Iedereen doet wel ergens iets, waardoor er voor ieder wat wils is en voor zés weken programma. Grijs helpt opbouwen bij een evenement voor jong. Jong houdt grijs mobiel, ze rijdt busjes en auto’s en duwt de rolstoelen. Zo buigen we ‘alles wordt minder’ om in Samenkracht, en wordt alles meer!

Thuis in de Kern in de Hoeksche Waard

In 2018 heeft Alerimus samen met twee andere lokale zorgorganisaties in de Hoeksche Waard de handen ineengeslagen onder de naam Thuis in de Kern. Het is een uitvoeringsprogramma dat met projecten als Slim Langer Thuis (platform voor domotica, apps), Zorgcampus (opleidingsprogramma’s voor stagiaires) en Huiskamers van de Wijk (wijkpension, logeerzorg en ontmoetingsplekken) samenwerkt. Hiermee bedienen zij vraaggestuurd al de (dorps)kernen waarin ze actief en gevestigd zijn, nu en ook over 20 jaar.

Blogreeks Landelijk gebied als inspirator: van vergrijzen naar vernieuwen

Deze blog is de vijfde uit een reeks blogs van bestuurders uit verschillende organisaties, werkzaam in het landelijk gebied. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen kijk op de samenloop van de opgaven wonen en zorg in de plattelandsregio’s waar ze werkzaam zijn en de manier waarop samen gewerkt wordt aan oplossingen.

Eerder verschenen blogs: