Verhuren via zorginstellingen: schiet niet in de kramp van alle regels!

Het zweet brak me medio 2015 wel even uit. Na invoering van de Woningwet in juli 2015 stroomden de uitnodigingen van woningcorporaties binnen voor bijeenkomsten met betrekking tot intermediaire verhuur aan zorginstellingen. De Woningwet zorgde ervoor dat de regels voor de inkomens- en passendheidstoets ook voor de intermediaire verhuurders, waaronder zorginstellingen, gingen gelden. Zo ook voor Lister, een RIBW instelling, waar ik werk.

Hoe moesten we dit gaan organiseren voor de ongeveer 650 cliënten die bij ons in verblijf wonen en dus geen huur betalen? Het is ‘serious business’ en al helemaal niet regelarm. Gelukkig drongen de brancheorganisaties met succes aan bij de minister op een vrijstelling voor opvang en verblijf. De wetgeving bleef wel gelden voor cliënten die ambulante zorg krijgen en aan Lister een bewonersbijdrage c.q. huur betalen (intermediaire verhuur).

We probeerden de kramp te voorkomen en goede afspraken te maken met onze woningcorporaties. Dit is gelukt. Als Lister een woning aan de cliënt verhuurt, voert Lister zelf de inkomenstoetsing uit en legt dit vast. Het dossier ligt bij Lister als intermediaire verhuurder, maar mag met toestemming van de cliënt door de corporatie of diens accountant worden getoetst.

Daarnaast legt Lister verantwoording af aan de corporaties over welke woningen zij inzet voor verhuur en/of verblijf. Over het jaar 2016 hebben we dit voor het eerst gedaan via de nieuwe model bestuursverklaring. Helemaal nieuw is deze werkwijze niet. Voor de invoering van de Woningwet werkte we al met een vergelijkbare werkwijze. In de verklaring vult Lister in hoeveel en welke woningen er zijn gebruikt voor beschermd wonen (verblijf), voor verhuur en hoe de verantwoording is geregeld.
Dit vraagt bij Lister wel om een panden- en verhuuradministratie die op orde is, want dan is het een relatief kleine moeite om deze jaarlijkse verantwoording af te leggen.

Het risico voor een oordeelsonthouding ligt weliswaar bij de corporaties en niet bij ons, maar dat betekent niet dat zij dit hele proces van de intermediaire verhuurder moeten overnemen Wij werken samen op basis van goede afspraken en vertrouwen.

Als intermediair hebben wij hierin ook een maatschappelijk belang. Als corporaties hun leningen niet meer geborgd krijgen door een oordeelsonthouding van de accountant kan de ontwikkeling van sociale huurwoningen verder onder druk komen te staan. En die woningen hebben we hard nodig om ons doel te bereiken! Dat doel is dat elke cliënt uiteindelijk zelfstandig woont, hoogstwaarschijnlijk in een woning gehuurd van diezelfde corporatie en ook dan met een passendheids- en inkomenstoets.

Intermediaire verhuur: samen kom je er wel uit.

Jetske den Hartog-Spruijt, Lister

Meer over Intermediaire verhuur.

Deze blog is geschreven in het kader van het project Intermediaire verhuur. Sinds de Woningwet moeten ook maatschappelijke instellingen, die corporatie woningen huren om deze te gebruiken voor de opvang of huisvesting van hulpbehoevende doelgroepen een inkomenstoets uitvoeren en een volledige administratie bijhouden. Platform31 brengt binnen de vele belemmeringen de huidige mogelijkheden in kaart. Medio juni verschijnt het eindrapport

Voor vragen kunt u terecht bij: